Coronavirus: informatie voor opdrachtgevers

Het coronavirus houdt steeds meer bedrijven in zijn greep. Hoe bescherm je je werknemers, hoe licht je ze goed voor en welke regels gelden rondom vast personeel én flexwerkers?

De regels vanuit de ABU CAO ten aanzien van de inzet van flexwerkers hebben we voor je uiteen gezet. Daarnaast hebben we de veelgestelde vragen op een rij gezet.

FAQ inzet flexwerkers bij corona

 • Mag je als opdrachtgever een werknemer verbieden naar een risicogebied te reizen?

  Nee, in principe niet. Wel is het verstandig om de werknemer schriftelijk af te raden om de reis te maken en te melden dat de gevolgen voor zijn rekening en risico kunnen komen. Bijvoorbeeld door geen loon te betalen als hij in quarantaine wordt geplaatst. Zulke maatregelen zijn eerder geoorloofd als het gaat om een oranje (‘alleen noodzakelijke reizen’) of rood (‘niet reizen’) gebied, dan bij geel (‘veiligheidsrisico’s’). Als een werknemer reist naar een groen (‘veilig’) gebied waar de situatie vervolgens verandert en hij in quarantaine geplaatst wordt, heeft de werknemer ‘gewoon’ recht op loon. Uitzondering daarop kan zijn als de situatie geleidelijk verandert en de werknemer jouw instructie om terug te keren weigert op te volgen.

 • Hoe kan ik werknemers informeren over de gevolgen van het coronavirus?

  Op de website van AWVN staat een voorbeeldbrief die je naar (eigen) werknemers kan sturen. In deze brief staat onder meer algemene informatie over het virus en adviezen en instructies aan medewerkers om besmetting te voorkomen.

 • Mag je als opdrachtgever een werknemer de toegang tot de werkplek ontzeggen?

  Als een werknemer besmet is met het virus, ben je verplicht hem de toegang tot de werkplek te ontzeggen. Dit is noodzakelijk om een veilige en gezonde werkplek voor anderen te kunnen garanderen.
  Als een werknemer terugkomt uit een risicogebied en verschijnselen van het virus vertoont, is het advies van het RIVM om de werknemer twee weken niet toe te laten tot de werkplek. Het is raadzaam dat advies over te nemen. Van de werknemer kan dan gevraagd worden om thuis te werken, voor zover het werk dat mogelijk maakt.

 • In hoeverre moet ik met privacyregels rekening houden?

  Hoe uitzonderlijk de situatie ook is, in principe zijn de privacyregels uit onder meer de AVG gewoon van toepassing. Dat betekent dat als een werknemer daadwerkelijk ziek is als gevolg van het coronavirus, de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens gelden. Daarin staat wat wel en niet mag ten aanzien van zieke werknemers.
  In die gevallen waarin een werknemer (nog) niet ziek is, geldt het volgende. Je mag werknemers mondeling vragen naar in welk gebied zij op vakantie zijn geweest en of zij gezondheidsklachten hebben. Werknemers zijn niet verplicht om hierop te antwoorden, maar dat mag wel. Echter, je mag geen medische gegevens verzamelen en registreren, dus ook het antwoord van de werknemer op de gestelde vraag niet. En ook niet als de werknemer je spontaan een en ander vertelt. Er is dus een duidelijk verschil tussen mondeling en schriftelijk.
  Temperatuur opnemen, een koortsscan, is niet toegestaan. Werknemers aan de poort scannen, of wanneer er een vermoeden bestaat dat de werknemer besmet is (het onderscheid met een gewone griep is door niet-artsen overigens niet te maken), mag niet. Het hoeft redelijkerwijs ook niet, gezien het GGD-beleid (huisarts bellen). De suggestie doen om de huisarts te bellen kan uiteraard wel.

 • Welke maatregelen moet ik nemen om werknemers te beschermen?

  Werkgevers/opdrachtgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Ze moeten hun werknemers ook voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. Voor uitzendkrachten geldt dat de opdrachtgever ook verantwoordelijk is voor een veilige en gezonde werkplek; bij de opdrachtgever ligt immers de leiding en het toezicht.
  Op de website van het RIVM staan de meest actuele maatregelen die organisaties ten aanzien van het coronavirus kunnen nemen. Ook is meer informatie over het coronavirus en de gevolgen ervan voor bedrijven te vinden op de websites van VNO-NCW, AWVN en de Rijksoverheid.

 • Welke steunmaatregelen zijn er voor bedrijven tijdens deze crisis?

  Het kabinet gaat het bedrijfsleven met tientallen miljarden ondersteunen vanwege de coronacrisis. De maatregelen gelden in ieder geval de komende drie maanden en als de crisis aanhoudt, worden de steunmaatregelen verlengd.

  Bekijk hier alle maatregelen.

  Kijk ook op de site van de Kamer van Koophandel voor een overzicht van alle regelingen.

 • Mag ik mijn werknemers controleren op corona?

  Als werkgever heeft u bijna nooit het recht om zelf medische gegevens van uw werknemers te registreren. Wel kunt u de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om te controleren op corona. Verder is het vooral belangrijk om de actuele adviezen te volgen van uw regionale GGD en het RIVM.

  Bijzondere persoonsgegevens
  Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens en zijn daarom extra beschermd. Als werkgever mag u normaal gesproken niet op de stoel van een arts gaan zitten door conclusies te trekken over de gezondheid van individuele medewerkers. Bijvoorbeeld door bij te houden waar medewerkers op vakantie zijn geweest. Of door hun temperatuur vast te leggen. Meer informatie vindt u in ons dossier ‘Mijn zieke werknemer’.

  Bedrijfsarts/arbodienst
  Uw medewerkers kunnen natuurlijk wel naar de bedrijfsarts of arbodienst. Wanneer deze vermoedt dat uw medewerker het coronavirus heeft, zal hij/zij met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

  Volg adviezen GGD en RIVM
  We hebben op dit moment te maken met een bijzondere situatie. Het nieuwe coronavirus is een besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidt en waartegen groots maatregelen worden getroffen. Het is een taak van de overheid i.s.m. de GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook op de werkvloer. Volg daarom de actuele adviezen van uw regionale GGD en het RIVM.