Coronavirus: informatie voor flexwerkers

Hoe ga je als flexwerker om met het coronavirus? Bekijk de onderstaande veelgestelde vragen en de regels vanuit de ABU CAO. Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met jouw Luba-vestiging.

Meer informatie over het coronavirus vind je op de website van het RIVM.

Veelgestelde vragen

 • Wat doe ik als ik gezondheidsklachten heb, in een risicogebied ben geweest, of in de afgelopen twee weken contact heb gehad met iemand met het coronavirus?

  Wanneer je ziekteverschijnselen hebt die bij het coronavirus horen of milde gezondheidsklachten hebt, bekijk dan de te nemen stappen op de website van het RIVM. Wanneer je niet kan komen werken, meld je dan ziek bij je werkgever en neem contact op met jouw Luba-vestiging.

 • Wat als ik geen gezondheidsklachten heb?

  Dan ga je gewoon naar je werk. Als je leidinggevende jou of ons laat weten dat er iets verandert op je werk, zoeken we direct contact met elkaar.

 • Wat doe ik als ik denk dat een collega verhoogde risico’s loopt?

  Bekijk de informatie op de website van het RIVM en wijs ook je collega daarop.
  Spoor je collega aan te handelen in lijn met die adviezen. Twijfel je of je advies wordt opgevolgd? Meld dit dan bij je leidinggevende en bij je Luba-vestiging.

 • Kan ik als flexwerker collega’s en opdrachtgevers de hand schudden?

  Het RIVM heeft als richtlijn ingesteld om geen handen te schudden om het risico op meer besmettingen te beperken. Luba volgt die richtlijn en vraagt hetzelfde aan jou: schud geen handen. 

 • Wat moet ik doen als ik weet dat ik besmet ben?

  Op dat moment bepaalt de GGD welke maatregelen moeten worden genomen. Informeer wel zo snel mogelijk je opdrachtgever én jouw Luba-vestiging.

 • Wat moet ik doen als ik weet dat iemand op mijn werk besmet is?

  Op dat moment bepaalt de GGD welke maatregelen moeten worden genomen. Informeer wel zo snel mogelijk je opdrachtgever én jouw Luba-vestiging.

 • Ik word preventief -om eventuele besmetting te voorkomen- naar huis gestuurd op mijn werk. Wat moet ik nu doen?

  Neem zo snel mogelijk contact op met jouw Luba vestiging. We vertellen je dan meer. Je hoeft je niet ziek te melden.

   

 • Als er de komende tijd geen werk meer is bij mijn opdrachtgever, helpt Luba mij dan iets anders te vinden?

  Uiteraard kijken we met je naar de mogelijkheden ergens anders. Neem hiervoor contact op met jouw Luba vestiging!

   

 • Ik werk door de Corona situatie vanuit huis. Moet ik mijn reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht terugbetalen?

  De reiskostenvergoeding die je al ontvangen hebt, hoef je niet terug te betalen. Mogelijk wordt de standaard reiskostenvergoeding wel stopgezet als de situatie langer duurt. We zullen je daarover uiteraard informeren.

 • Wat als een huisgenoot of gezinslid last van verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft?

  Wat als een huisgenoot of gezinslid last van verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft?
  Volg het advies van het RIVM en blijf thuis. Neem wel contact op met je contactpersoon op de vestiging.

 • Mijn werk is gestopt door de coronacrisis, kan ik een uitkering krijgen?

  Dat hangt af van een aantal specifieke, persoonsgebonden zaken. Helaas komt niet iedere flexwerker waarvan het werk is gestopt door corona, in aanmerking voor een ww-uitkering.

  Ga naar de website van het UWV of bezoek hun website voor meer informatie.

 • Het RIVM adviseert om op 1,5 meter afstand te werken of thuis waar mogelijk. Hoe doe ik dat?

  Thuiswerken is in veel beroepen niet mogelijk. Als dat bij jou ook het geval is, houd je dan op de werkvloer zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM. Het bedrijf waar je werkt, helpt je daar als het goed is bij met bijvoorbeeld looplijnen en/of beschermingsmiddelen. 

 • Is er een regeling voor flexwerkers die veel inkomen zijn verloren door de coronacrisis?

  Ja, die regeling heet de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten: TOFA. Dit is een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro.

  Tussen 22 juni en 12 juli kunnen oproepkrachten en uitzendkrachten die een groot deel van hun inkomen verloren hebben door de coronacrisis een aanvraag doen bij het UWV. 

  Uiteraard gelden er een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:
  • Je krijgt geen uitkering.
  • Je hebt in februari minimaal €400 verdiend.
  • Je verdiende in april minder dan de helft van het loon in februari.

  Er gelden nog meer voorwaarden. Bekijk ze op de site van rijksoverheid.nl.

  Ga naar de site van het UWV om de aanvraag te doen. Doe het uiterlijk 12 juli!

   

 • Wat kan ik zelf doen om risico’s op besmetting te verkleinen?

  De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen, vind je op de website van het RIVM. De simpelste zijn:

  • Schud geen handen
  • Was je handen regelmatig en goed
  • Nies/hoest in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoeken (eenmalig)

  en

  • Vermijd drukke plekken
  • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter)

Regels vanuit de ABU CAO

 • Het bedrijf waar ik werk wordt gesloten, krijg ik dan nog loon?

  Dat hangt af van welk type uitzendovereenkomst je hebt.

  Als je niet goed weet welke type uitzendovereenkomst je hebt, neem dan contact op met jouw vestiging!

  De volgende uitzendovereenkomsten zijn er:

  Uitzendovereenkomsten met uitzendbeding:

  • Fase A zorg

  Dit contract wordt door Luba alleen bij onze zorgvestigingen gebruikt. Dit is een overeenkomst waarbij afgesproken wordt dat je tijdelijk wordt ingezet bij onze opdrachtgevers. Dit contract heeft geen einddatum. Als het bedrijf waarbij je werkt de opdracht beëindigt, dan eindigt daarmee de uitzendovereenkomst en is er geen loondoorbetalingsverplichting. Kortom, jouw contract is dan beëindigtd en je wordt dus niet doorbetaald.

  Uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding waarbij de loondoorbetaling is uitgesloten:

  • Fase A 4 weken
  • Fase A bepaalde tijd

  Alle contracten zonder beding hebben een begin- en einddatum. Het contract eindigt niet als de opdracht stopt. De loondoorbetaling is wel uitgesloten: je krijgt alleen betaald voor het aantal uren dat je daadwerkelijk gewerkt hebt. Dit contract wordt ook wel oproepcontract genoemd.

  Voor oproepcontracten gelden voor ons als werkgever een aantal specifieke regels. Eén van deze regels is dat als we jou hebben opgeroepen, we dit minimaal 4 kalenderdagen van te voren mogen intrekken of wijzigen. Als we dit later doen (binnen 4 dagen), dan moeten de uren die je oorspronkelijk ingepland stond worden doorbetaald voor die 4 dagen.

  Uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding met een vaste arbeidsomvang:

  • Fase A vaste uren
  • Fase B
  • Fase C
  Hierbij geldt loondoorbetaling van de afgesproken contracturen. Als er niet gewerkt kan worden omdat het bedrijf is gesloten, dan zal jouw loon moeten worden doorbetaald.

 • Ik moet uit voorzorg in quarantaine en kan daardoor niet werken

  Of je in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD. Neem bij ziekteverschijnselen, zeker als je in een risicogebied bent geweest of in aanraking bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, contact op met je huisarts en de GGD.

  Of je loon wordt doorbetaald, hangt af van het type contract dat je hebt. Bij oproepcontracten geldt, dat als je niet werkt, je ook geen loon ontvangt. Bij contracten waarin is opgenomen dat het loon wordt doorbetaald, zal de werkgever wel kijken of vervangend werk vanuit huis mogelijk is of niet.

 • Ik wil niet komen werken uit angst voor het coronavirus

  Het kan zijn dat je niet op je werk wil komen, omdat je bang bent door klanten of collega’s te worden besmet. Als er geen gegronde reden is voor deze angst, dan moet je gewoon komen werken.

  Ben je toch van plan om niet te gaan werken of twijfel je, neem dan altijd eerst contact op met jouw vestiging voordat je in gesprek gaat met je leidinggevende. Wellicht kunnen we jouw angst wegnemen!  

  Als je niet op je werk komt zonder dat het bedrijf waarbij je werkt daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. We kunnen dan jouw loonbetaling stopzetten.

 • De school of kinderopvang van mijn kind(eren) is gesloten, dus ik kan niet werken omdat ik de kinderen moet opvangen

  Als de school of de kinderopvang sluit en je met spoed jouw kind(eren) moet ophalen, dan is er sprake van calamiteitenverlof. Je moet dit wel bij ons melden. Calamiteitenverlof valt onder artikel 28 van de ABU CAO. Voor fase A met uitzendbeding geldt hiervoor de reservering voor kort verzuim/buitengewoon verlof (voor zover opgebouwd). Voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat het loon moet worden doorbetaald. Calamiteitenverlof geldt voor de duur van de calamiteit: dit is de tijd die nodig is om je kind(eren) van school of opvang te halen en eventueel de volgende dag als je op zo’n korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden. Als je geen oppas kan vinden, dan zal je daarna (in overleg met je werkgever) vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen.

  Voor werknemers in vitale beroepen (zorg, hulpdiensten) zijn de scholen en kinderopvang wel beschikbaar!

 • Je hebt een ziek familielid voor wie je moet zorgen

  Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder* geldt het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt voor alle werknemers. Voor uitzendkrachten (fase A, B en C) is hierop geen uitzondering gemaakt.
  Je hebt recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon.
  Je kan per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Als jij degene bent die de zorg moet verlenen, dan heb je recht op dit verlof. Meer informatie over zorgverlof kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

  *) In artikel 5:1 van de Wazo staat beschreven voor wie het verlof kan worden opgenomen.