Veelgestelde vragen

Luba diensten

 • Kunnen jullie snel de juiste mensen inzetten?

  Dit is afhankelijk van de vacature. Heb je bijvoorbeeld magazijnkrachten nodig of een administrateur? Heerst er krapte in een bepaalde beroepsgroep? Zijn er hele specifieke eisen? Deze – en meer- zaken spelen mee bij de directe beschikbaarheid van kandidaten. 

 • Waar zijn jullie goed in?

  Wij zijn goed in alle facetten van in- door- en uitstroom van personeel.

  Lees meer

Financieel & CAO

 • Wat is jullie omrekenfactor of tarief?

  De Luba vestiging bij jou in de buurt kan je informeren over de omrekenfactor of het tarief voor de functie die je vervuld wilt hebben. 

 • Wanneer mag ik een uitzendkracht van Luba overnemen?

  Wanneer je een uitzendkracht kan overnemen is afhankelijk van de situatie. Lees er hier meer over.

  Lees meer
 • Mag ik, als ik een uitzendkracht overneem, eerst nog een tijdelijk contract geven?

  Volgens het arbeidsrecht kan je een medewerker drie keer een tijdelijk contract geven voor een periode van maximaal 2 jaar. Als jouw toekomstige medewerker al als uitzendkracht bij jou werkzaam is geweest, bent je opvolgend werkgever en moet je de periode via het uitzendbureau meetellen. Informeer daarom altijd bij de vestiging hoeveel contracten de uitzendkracht heeft gehad in de tijd dat hij of zij bij jou werkzaam is geweest. Bepaal aan de hand daarvan wat de contractmogelijkheden nog zijn.

  Heeft een uitzendkracht in die periode al drie of meer contracten gehad via het uitzendbureau, dan heeft de medewerker direct recht op een contract voor onbepaalde tijd. Let hierbij op dat in fase A met uitzendbeding het contract volgens de cao voor Uitzendkrachten bij een ziekmelding beëindigd wordt en bij werkhervatting een volgend contract wordt gegeven.

 • Wie is er verantwoordelijk als de uitzendkracht iets overkomt op de werkvloer?

  In de arbeidsomstandighedenwet wordt de inlener aangemerkt als werkgever van de uitzendkracht. Dit betekent dus dat jij als opdrachtgever verantwoordelijk bent voor naleving van alle regels uit de Arbowet, ook voor de uitzendkrachten die werkzaam zijn binnen uw organisatie.

  Jij bent als opdrachtgever verplicht voor aanvang van uitzending een zogenoemd arbodocument te verstrekken aan de uitzendonderneming die dit document weer moet doorgeleiden aan de uitzendkracht. Indien je niet beschikt over een arbodocument kan je samen met de consulent een checklist invullen waarin alle risico’s worden besproken.

  Een uitzendkracht kan je rechtstreeks aanspreken voor eventuele schade als gevolg van een bedrijfsongeval. Dat is ook logisch, aangezien de uitzendkracht werkzaam is onder jouw leiding en toezicht en jij verantwoordelijk bent voor de werkomstandigheden van de uitzendkracht.

  Wij adviseren je om te controleren of jouw aansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking biedt en deze zo nodig aan te laten passen.

 • Is de nieuwe cao voor uitzendkrachten ook interessant voor werkgevers?

  Ja zeker! Alles over de nieuwe cao voor uitzendkrachten en de relevantie voor werkgevers lees je hier. Of ga direct naar de cao voor uitzendkrachten.

  Lees meer
 • Wat is de Wet arbeidsmarkt in balans en met welke wijzigingen krijg ik te maken?

  Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is een uitwerking van de plannen die in het regeerakkoord van Kabinet-Rutte III zijn aangekondigd. Het doel van het wetsvoorstel is om de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen. De veelgestelde vragen met uitgebreide antwoorden vind je hier.

  Lees meer

Luba als organisatie

 • Hoe weet ik zeker dat ik samenwerk met een betrouwbare uitzendorganisatie?

  Van een uitzendorganisatie die aangesloten is bij de ABU kan je er van op aan dat alles in orde is. ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen, de brancheorganisatie van uitzendbureaus. ABU-erkende bureaus worden scherp gecontroleerd op een correcte toepassing van de cao, de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een degelijke bedrijfsvoering. Zo weet je dat je zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau.

  Werkgevers die voor een ABU-erkend bureau kiezen, betalen het gemak van de uitzendformule dus niet met het risico van naheffingen en boetes. De Luba Groep is aangesloten bij de ABU en dus een betrouwbare partner. Daarnaast ziet de Stichting Normering Arbeid er op toe dat wij als organisatie onze afdrachten goed doen, je kunt dus verzekerd zijn dat je geen kosten krijgt achteraf.

  Tenslotte zijn wij door Stichting VRO erkend als inleenbedrijf voor de Vleessector en zijn wij erkend als een goedgekeurd HAL-bedrijf en daarmee gerechtigd tot het voeren van het RIA-keurmerk (Register Inleenarbeid Agrarisch).

 • Behoort Luba Groep tot een internationale organisatie?

  Luba Groep BV valt onder het Vlaamse Agilitas dat in juni 2016 is overgenomen door Gilde Buy Out Partners. Luba Groep bestaat uit meerdere werkmaatschappijen:

  • Luba Uitzendbureau: voor uitzenden, werving en selectie, detachering en payrolling van kandidaten tot en met mbo plus-niveau in de logistieke en industriële sector.
  • E&A Uitzendbureau: voor grootschalige inhouse dienstverlening in de logistieke en industriële sector. Voor grote groepen logistieke arbeidskrachten. E&A werkt veel met Poolse uitzendkrachten.

   De verschillende onderdelen zijn actief in Nederland, België en Polen.

 • Hoe stelt Luba zich op ten aanzien van gelijke behandeling van kandidaten?

  Luba Groep is vanzelfsprekend voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van onder meer godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht staan wij niet toe. Competenties gevraagd voor de functie en de kwaliteiten van onze flexwerkers, dát is waar we ons op focussen bij het matchen.' Ons motto: 'Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

 • Waar kan ik jullie algemene voorwaarden vinden?

  Onze algemene voorwaarden vind je hier.

 • Hoe kan ik een klacht indienen?

  Met een klacht wend je je in eerste instantie tot jouw vestiging. Kom je er met de vestiging niet uit, volg dan onze klachtenprocedure.

Administratie via Mijn Luba

 • Hoe werkt Mijn Luba?

  Leen je medewerkers in via Luba? In Mijn Luba kan je alles rondom de administratie invullen en terugvinden.

  Altijd en overal kun je gegevens inzien van lopende contracten, facturen, loonstroken en wijzigen en goedkeuren urendeclaraties. Alles met betrekking tot de administratie van flexwerkers is te vinden in Mijn Luba. Klanten en uitzendkrachten ontvangen een inlog voor Mijn Luba.

  Log in op Mijn Luba

  Lees meer

Vind vestiging

[HL]

Meer weten?

Direct contact met een van onze medewerkers?

Neem contact met ons op