Wat is het fasensysteem?

Als het om uitzenden gaat, hoor je vaak de term fasensysteem voorbij komen. Maar wat is het fasensysteem en welke fasen zijn er dan? In dit artikel leggen we het in grote lijnen uit. Daar moeten we wel meteen bij opmerken dat iedereen zijn situatie anders is en je daarom het beste contact op kan nemen met een Luba vestiging bij jou in de buurt om te horen wat er voor jou van toepassing is.

Het fasensysteem bestaat uit drie fasen: A, B en C.

Fase A: flexibiliteit
Elke flexkracht begint in fase A. Je zit in fase A zolang je minder dan 78 weken voor ons hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren dat je in een week werkt maakt niet uit. In deze fase mag je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers je werkt.

In fase A van het fasensysteem eindigt jouw uitzendovereenkomst op het moment dat de opdrachtgever opzegt bij Luba én Luba jou daarvan op de hoogte stelt met een aanzeggingsbrief. Deze opzegging gaat in op de eerstvolgende zondag en je loon stopt op het moment dat je werk ook ophoudt.

Het mooie aan deze fase is dat jij precies hetzelfde recht hebt als de opdrachtgever. Je kan op elk moment aangeven dat je dit uitzendwerk niet meer wilt doen. Je bent dan wel verplicht om dit schriftelijk (of per e-mail) te melden bij Luba.

In het fasensysteem kan je op die flexibele manier van opzeggen een uitzondering maken door een contract voor bepaalde tijd af te sluiten zonder dat de overeenkomst op korte termijn kan worden opgezegd. Dat kan alleen als zowel jij als de opdrachtgever zo’n contract wil. Luba is dan verplicht om jou op tijd te informeren dat de opdracht of de uitzendovereenkomst eindigt zodat je daar rekening mee kan houden.

Fase B: vaste contracten
Fase B van het fasensysteem gaat in als je na voltooiing van fase A via Luba uitgezonden blijft óf als je binnen 26 weken na het eindigen van fase A opnieuw wordt uitgezonden door Luba. Deze fase duurt maximaal 4 jaar of maximaal 6 contracten. Alle contracten zijn voor bepaalde tijd, de duur ervan mogen we zelf bepalen maar is maximaal 4 jaar. Wanneer er in deze fase een onderbreking is van zes maanden of minder, dan telt deze periode ook mee in die 4 jaar. Is de onderbreking langer dan zes maanden, dan begint de telling weer vanaf fase A.

In fase B van het fasensysteem loopt de uitzendovereenkomst af of een afgesproken einddatum (of aan het einde van een project). Dat betekent dat dit een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd is. Wanneer de opdrachtgever tussentijds de opdracht beëindigd, eindigt niet automatisch ook jouw overeenkomst. Wij moeten dan vervangend, passend werk voor je proberen te vinden en jij moet beschikbaar blijven voor dat vervangende, passende werk. Totdat dit gelukt is, heb jij recht op (een deel van) je loon.

Fase C: onbepaalde tijd
Fase C van het fasensysteem kenmerkt zich door de uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer de opdrachtgever de opdracht beëindigd moet Luba een gedeelte van jouw loon doorbetalen zo lang jij beschikbaar blijft voor passend werk.

Alle informatie over het fasensysteem is vastgelegd in de cao voor uitzendkrachten. Wil je weten wat het fasensysteem voor jou persoonlijk inhoudt? Neem dan contact op met het Luba Uitzendbureau bij jou in de buurt .

De tekst op deze pagina heeft een voorlichtend karakter, daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Je rechten staan in je arbeidsovereenkomst en in de actuele cao voor Uitzendkrachten.