Is de nieuwe cao voor uitzendkrachten ook interessant voor werkgevers?

De nieuwe cao voor uitzendkrachten is zéker ook relevant voor werkgevers die gebruik maken van uitzendkrachten. Met name de bepalingen met betrekking tot de inlenersbeloning en de duur van fase B zijn voor belang van werkgevers. Maar wat voor gevolgen heeft de nieuwe cao voor uitzendkrachten dan voor werkgevers?

Inlenersbeloning

Flexwerkers hebben vanaf de eerste werkdag recht op dezelfde beloning als medewerkers die in dienst zijn van de opdrachtgever. In de nieuwe cao voor uitzendkrachten is wel een uitzondering gemaakt voor flexwerkers in een opstap- of transitiefunctie, met een Fase C contract en flexwerkers in een niet-indeelbare functie in de inlenersbeloning. Deze regeling uit de nieuwe cao voor uitzendkrachten is ingegaan op 30 maart 2015.

Langere flexibiliteit mogelijk

In de nieuwe cao voor uitzendkrachten is de duur van Fase B uitgebreid van 2 naar 4 jaar, met maximaal 6 tijdelijke contracten. In totaal kan een flexwerker 5,5 jaar ingeleend worden via Luba, zonder dat zij recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd. Dit in tegenstelling tot de ketenbepaling voor reguliere werkgevers, die vanaf 1 juli 2015 teruggaat van 3 naar 2 jaar. Dat betekent dat u via een uitzendorganisatie veel langer flexibiliteit heeft dan wanneer u zelf medewerkers in dienst neemt. Deze regeling uit de nieuwe cao voor uitzendkrachten is ingegaan op 1 juli 2015.

Transitievergoeding

Ook de transitievergoeding is vastgelegd in de nieuwe cao voor uitzendkrachten. Deze regeling geldt voor flexwerkers die na 2 jaar geen contractverlenging bij het uitzendbureau krijgen en waarvan het dienstverband ook niet overgaat naar de opdrachtgever.

Nieuwe cao voor uitzendkrachten op hoofdlijnen

Hieronder -vanuit de ABU- het akkoord op hoofdlijnen van de nieuwe cao voor uitzendkrachten:

  • de invoering van de inlenersbeloning vanaf dag 1 wordt uitgesteld naar 30 maart 2015;
  • in uitzondering op de inlenersbeloning kan een eigen ABU-loongebouw worden toegepast voor specifieke groepen uitzendkrachten, waaronder uitzendkrachten met een OT-contract (fase C);
  • er vindt een loonsverhoging van 1,8% plaats van de feitelijke lonen op 29 december 2014 (week 1 van 2015), deze is niet van toepassing op uitzendkrachten met inlenersbeloning of WML;
  • fase B bestaat vanaf 1 juli 2015 uit maximaal zes contracten in maximaal vier jaar;
  • per 1 juli 2015 wordt ook meer zekerheid gecreëerd bij repeterende dag- en weekcontracten.

Naar CAO voor uitzendkrachten

In-, door- en uitstroom?
Luba maakt het mogelijk.

  • wij zijn ook MKB
  • voor alles dat met in-, door- en uitstroom van personeel te maken heeft
  • wij ontzorgen je, zodat jij kunt ondernemen