Belang van Arbochecklist op de werkvloer

Een goed begin is het halve werk. In dit geval het voorlichten van uw medewerkers over veilig en gezond werken. Dit is een verplichting vanuit de Arbowet voor iedere organisatie, MKB of multinational.

Als leidraad voor de voorlichting zijn Arbochecklists beschikbaar. Een praktisch hulpmiddel om de mogelijke risico’s en maatregelen op de nieuwe werkplek samen met u in kaart te brengen.

Waar en voor wie?

Op kantoor, in de bouw of in de zorg, overal zijn risico’s. Met welke risico’s krijgt een medewerker te maken en hoe moet hij daarmee omgaan? Zijn er om veilig te kunnen werken PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) nodig? Waar moet iemand op letten bij een zittend beroep? Dat moet duidelijk zijn voordat iemand bij u aan de slag gaat.
Dit geldt voor uw eigen medewerkers maar ook voor flexwerkers. Zowel de uitzendorganisatie als u hebben een rol bij het voorlichten van flexwerkers. Uw eigen medewerker of flexwerker gaat vervolgens goed voorbereid bij u aan de slag.

Belang van het gebruik van de Arbochecklist

Om arbeidsongevallen -zoveel mogelijk- te voorkomen is voorlichting belangrijk:

  • Goede voorlichting zorgt ervoor dat medewerkers beter weten wat ze moeten doen bij ongevallen en calamiteiten.
  • Medewerkers die zijn voorgelicht en ingewerkt zijn iets minder vaak betrokken bij een ongeval.

Feiten en cijfers (bron:RIVM)

  • Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval, ruim 600 slachtoffers per dag dus.
  • Een derde van deze slachtoffers kan door hun ongeval (tijdelijk) niet meer werken.
  • Tachtig tot negentig keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer. Dat zijn bijna 2 doden per week.

Voorlichting werkt!

Goede voorlichting over veilig werken is belangrijk, effectief én wordt erg gewaardeerd. Medewerkers die goed zijn voorgelicht weten beter wat ze moeten doen om onveilige situaties te voorkomen.

Teveel voorlichten bestaat niet. Sterker: de kracht schuilt hem in de herhaling. Zélfs als (ervaren) medewerkers aangeven ‘alles al te weten’. Ook kunnen situaties wijzigen, dus blijf dus altijd voorlichting geven én zorg dat medewerkers weten bij wie ze met vragen terecht kunnen. Het belang van veilig en gezond werken is een gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen binnen uw organisatie. De direct leidinggevende is de aangewezen persoon om voorlichting te geven.

Uitzendbureau

Werkt u met flexwerkers? Dan heeft het uitzendbureau per branche specifieke Arbochecklist beschikbaar. De intercedent kan samen met u de risico’s in kaart brengen.

Wat doet Luba om te zorgen dat flexwerkers veilig en gezond aan het werk kunnen?
“Iedere flexwerker krijgt van ons een Arbochecklist die we van te voren samen met onze klant hebben afgestemd”, vertelt Maryse Raaijen, kwaliteit/ veiligheidscoördinator.
Ieder kwartaal controleert zij middels een steekproef of deze documenten correct en volledig worden ingevuld.

Zelf aan de slag

Gaat u zelf aan de slag met het opstellen van een voorlichtingsdocument? Neem hierin dan in ieder geval minimaal de volgende punten op:

  • informatie over de afdeling / werkplek;
  • gevaren en risico’s van de werkplek (bv als er met gevaarlijke machine gewerkt wordt);
  • zijn PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) nodig en zo ja welke;
  • wanneer de PBM’s gebruikt moeten worden;
  • is het werk fysiek zwaar? Zo ja, waar moet op gelet worden?

Tot slot moet u als werkgever kunnen aantonen dat voorlichting en instructie hebben plaatsgevonden. Dat doet u met dit document; u kunt medewerkers bijvoorbeeld laten tekenen voor ontvangst hiervan.

Natuurlijk zijn niet alle risico’s uit te sluiten, maar voorkomen is beter dan genezen en communicatie is het sleutelwoord.

Arbochecklist

Meer nieuwsitems

1 4 147