WGA Masterclass: korting voor Luba relaties

Vanaf 2017 betalen grote en middelgrote werkgevers altijd voor hun volledige WGA-schade, zowel bij vast als bij tijdelijk personeel. Dit plaatst u als werkgever voor een belangrijke keuze: moet u zich publiek verzekeren, of het financiële risico zélf managen door te gaan eigenrisicodragen? Geen eenvoudige materie.

Onze partner Acture nodigt u van harte uit voor de Masterclass “Optimaal beslissen over de Nieuwe WGA”. Hierin praten ze u, samen met een aantal externe specialisten, bij over alle ontwikkelingen. Na afloop beschikt u over alle expertise die nodig is om met uw organisatie een goede keuze te maken.

Kosten en aanmelden

Als relatie van Luba Uitzendbureau mag u tegen een gereduceerd tarief van € 25,- deelnemen aan de Masterclass. Meld u zich via onderstaande knop aan en voer achter uw bedrijfsnaam "(via Luba)" in. U ontvangt dan een aangepaste factuur. De aanmelding via de website van Acture is bindend.

Aanmelden

Data en locatie

  • 10 maart, Den Bosch
  • 15 maart, Rotterdam
  • 7 april, Utrecht

Inhoud Masterclass

  • Feiten: de laatste stand van zaken rond de Nieuwe WGA
  • Visie: mogelijkheden om als werkgever zélf de regie te nemen en de kosten te beheersen
  • Innovatie: vernieuwende oplossingen voor de re-integratie en de verzekering
  • Gemak: helder overzicht van uw opties, concrete tips voor uw besluitvorming
  • Actie: wat kunt en moet u doen? En hoe pakt u het aan?

Voor wie?

HR-professionals die optimaal geïnformeerd willen zijn over de ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid en de beschikbare oplossingen. Zodat ze met hun organisatie een weloverwogen beslissing kunnen nemen over publiek verzekeren of eigenrisicodragen voor de Nieuwe WGA.

Waarom?

De overheid maakt werkgevers in steeds sterkere mate verantwoordelijk voor de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. Acture is ervan overtuigd dat het inrichten van een private oplossing voor re-integratie en schadelastbeheersing het beste antwoord is op deze ontwikkeling. Want effectieve schadelastbeheersing is de sleutel tot kostenbesparing: als u de opties van private uitvoering en verzekering overweegt, komt u uiteindelijk altijd voor de vraag te staan wat bij activering en ziektebegeleiding wel en niet werkt.

Over Acture

Acture is marktleider private uitvoering sociale zekerheid. Met hun uitvoeringsoplossing heeft u de sleutel tot effectieve schadelastbeheersing in handen, zowel voor de Ziektewet als voor de Nieuwe WGA. Acture beschikt over een schat aan ervaring en is aantoonbaar in staat om instroom in de WGA-flex te beperken. Met deze dienstverlening bent u klaar voor het Nieuwe WGA Eigenrisicodragen, inclusief alle nieuwe flexrisico’s.

Behalve aan doortastende uitvoering hebben veel werkgevers ook behoefte aan financiële zekerheid. Daarom laten we u tijdens de Masterclass graag kennismaken met onze partner VSZ. Dit bedrijf is specialist in het ontwikkelen en aanbieden van vernieuwende verzekeringsoplossingen binnen de sociale zekerheid. Bijvoorbeeld het unieke product Eigenrisicodragen WGA (deels verzekerd): hierbij neemt u het arbeidsongeschiktheidsrisico deels zelf, al naar gelang de draagkracht van uw organisatie. Zo dagen VSZ en de aangesloten assurantieadviseurs werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming.

Meer nieuwsitems

1 4 150