Praktische tip voor het MKB

Luba volgt verschillende informatiebronnen die relevant zijn voor het MKB. Zo ook MKB Nederland.

MKB Nederland heeft vorige week een praktische oplossing aangeboden voor MKB'ers die liever niet zelf het wiel uitvinden. Vooral voor bedrijven die niet onder een cao vallen, of geen actieve branchevereniging hebben, is dit interessant. Na overleg met MKB Nederland wijzen wij u als relatie ook graag op deze mogelijkheid een handboek aan te schaffen. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van MKB Nederland. Hieronder volgt de informatie van MKB Nederland en de link om het handboek te bestellen. 

Regel uw arbeidsvoorwaarden met het Bedrijven Handboek 2015 van MKB Nederland. Als uw onderneming niet onder een cao valt, maar u wel personeelsleden in dienst heeft, kan het Bedrijven Handboek een uitkomst voor u zijn.

Door alle nieuwe regels in het arbeidsrecht verandert er veel per 1 januari 2015. Arbeidscontracten moeten gewijzigd worden op zaken als de verplichte aanzegtermijn, de juiste proeftijd en het concurrentiebeding. Het Bedrijven Handboek is helemaal up to date met arbeidscontracten die volledig aan de nieuwste wet- en regelgeving zijn aangepast, denk aan de Wet Werk & Zekerheid, de werkkostenregeling en de Wet modernisering arbeidstijden en verlof.

Het handboek biedt:
  • Een volledig arbeidsvoorwaardenreglement met arbeidsvoorwaarden die gangbaar zijn in MKB-ondernemingen anno 2015;
  • Naadloze aansluiting op de nieuwste regels zoals de verplichte aanzegtermijn, het concurrentiebeding, de transitievergoeding etcetera;
  • Keus uit een tiental voorbeeld modellen (arbeidsovereenkomsten/telewerken/overeenkomst van opdracht etcetera);
  • Een splitsing tussen wettelijke- en bovenwettelijke arbeidsvoorwaarden voor zo ver die gebruikelijk zijn in MKB-ondernemingen;
  • Mogelijkheden om maatwerk te krijgen (op maat van het eigen bedrijf).

Of te wel, panklare oplossingen met actuele voorbeeldmodellen, marktconforme arbeidsvoorwaarden en uniformiteit voor alle medewerkers.

Het handboek is uitsluitend digitaal verkrijgbaar en opgebouwd uit 4 delen, te weten:

  • Deel 1: arbeidsvoorwaardenreglement.
  • Deel 2: voorbeeldmodellen.
  • Deel 3: actualiteit sociaal beleid en (arbeids)recht.
  • Deel 4: achtergronden wet- en regelgeving.

Bestel hier het handboek

U hoeft overigens geen bankrekeningnummer in te vullen. 

Meer nieuwsitems

1 4 147