4 tips voor de grootste uitdagingen van HR in 2016

De wervelwind van iedere dag zorgt er soms voor dat ons ‘to do lijstje’ langer wordt dan gewenst. Af en toe moeten we even stilstaan en afstand nemen om verder vooruit te kijken. Wat komt er volgend jaar op ons pad en moeten we daar nu al naar handelen?

Wij hebben uit gesprekken met onze klanten de grootste uitdagingen voor HR in 2016 gedefinieerd. En vervolgens voor iedere uitdaging een bondig advies geformuleerd om tijdig slim te handelen. Zodat uw ‘to do lijst’ de juiste prioriteiten krijgt. 
 

1. Schaarste op de arbeidsmarkt

We merken dat steeds meer klanten zich zorgen maken over de schaarste van bepaalde doelgroepen. Voor commerciële en technische beroepen is het aanbod al schaars en op termijn zullen ook ICT’ers moeilijker te vinden en te binden zijn. De oorzaak hiervan is divers. Enerzijds is er aan de kant van instroom een mismatch tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. Jongeren worden onvoldoende opgeleid tot de wensen en eisen van werkgevers. Anderzijds zien veel specialisten kansen om voor zichzelf te beginnen, waardoor er uitstroom is van waardevolle medewerkers.
 
Tip
Werk samen met een wervingspartner die lokaal goed de arbeidsmarkt en het ondernemers klimaat kent. Meer tips rondom schaarste zijn te lezen in onze publicatie in het FME members magazine van november 2015, waar Luba samen met Ascento haar bijdrage aan heeft geleverd.
 

2. Binnenhouden personeel

De arbeidsmarkt mobiliseert en medewerkers switchen weer vaker van baan. Ondersteund door het feit dat specialisten vaker voor zichzelf beginnen, baart het werkgevers zorgen dat goede medewerkers vertrekken. Talent is dus moeilijker te binden en dit resulteert in een structurele uitdaging. Zowel voor de vaste als flexibele schil.
 
Tip
Blijf aantrekkelijk als werkgever. Zorg voor juiste middelen, zoals opleiding en ontwikkelingstrajecten, beloning en een goede werksfeer.
 

3. Duurzame inzetbaarheid

Het blijft een onderwerp dat veel aandacht vraagt van werkgevers. Werknemers moeten gezien het veranderende pensioenstelsel, de vergrijzing en de krimpende arbeidsbevolking langer doorwerken dan voorheen, en dat zal ook hard nodig zijn om in de toekomst de economie goed draaiende te houden. Toenemende aandacht voor de gezondheid en vitaliteit staat dan ook hoog op het lijstje van HR. En dat is niet gek, want uit onderzoek van Schouten & Nelissen blijkt dat de vitaliteit onder Nederlandse werknemers laag ligt. 29% scoort zelfs laag tot zeer laag. Slechts 12% scoort hoog. In totaal ervaart 57% van de werknemers waarbij de vitaliteit laag ligt een te hoge werkdruk en deze groep meldt zich 3,5 keer zo vaak ziek.
 
Tip
Focus niet alleen op het terugdringen van verzuim. Focus ook op de mensen die nu gezond zijn; gezonde werknemers wil je graag vitaal houden. Denk aan het voorkomen van lang zitten, belonen van gezonde snacks en het gebruik van vitaliteitsprogramma’s. En hoewel dit voornamelijk op de lange termijn zijn vruchten zal afwerpen, levert het ook op korte termijn al voordelen op: fittere en vitale medewerkers zijn in de regel productiever, meer gefocust, alerter en creatiever.
 

4. Mobile recruitment

We kijken gemiddeld 150 keer per dag op onze smartphone. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel organisaties met vragen zitten over hun mobiele recruitmentstrategie. Worden alle kansen benut? 
Ondanks dat mobiel niet meer weg te denken is in het huidige recruitmentproces, is het niet het enige middel. Uit onderzoek van Monsterboard blijkt dat 12% van de bezoekers die via een computer naar een baan zoeken solliciteert, terwijl dat onder mobiele bezoekers maar 4% is. Het is dus slim om niet mobiel als uitgangspunt te nemen, maar je recruitmentstrategie voor alle online middelen op elkaar aan te laten sluiten.
 
Tip
Meet welke middelen het vaakst geraadpleegd worden voor de vacaturepagina en het sollicitatieproces. Dit doe je door het analyseren van data (bijvoorbeeld Google Analytics). Samen met het volgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen vormt deze informatie een goed uitgangspunt voor de online recruitmentstrategie voor uw organisatie.
 

Naast deze uitdagingen zullen er in 2016 ook weer diverse wijzigingen doorgevoerd worden in de wet- en regelgeving. Een overzicht voor de belangrijkste punten voor HR leest u in dit artikel.

 

Een oplossing voor uw eigen uitdaging?

Als HR partner voor het MKB staan bovenstaande uitdagingen van onze klanten ook hoog op onze eigen agenda. Komend jaar zullen wij daarom aandacht besteden aan deze thema’s. Uiteraard in onze dienstverlening, onze adviesgesprekken bij klanten, in de vorm van e-mailings met whitepapers en interviews. Daarnaast publiceren wij relevante updates op LinkedIn en Twitter. Wilt u uw eigen uitdagingen vrijblijvend bespreken met onze consultants? Neem dan op één van de volgende manier contact met ons op:
 

Meer nieuwsitems

1 4 149