‘WWZ maakt het werkgevers niet gemakkelijker’

Het ontslagrecht is per 1 juli 2015 veranderd als onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Werkgevers hebben geen vrije keuze meer tussen een ontslagroute via UWV of via de kantonrechter. Bovendien krijgen ontslagen werknemers altijd een ‘transitievergoeding’ mee. Beide regelingen zijn ongunstig voor werkgevers, betogen Hans Hoogendoorn en Paul Isaak van de FME. Van het sneller, eenvoudiger en goedkoper ontslag komt volgens hen weinig terecht.

Het nieuwe ontslagrecht is weliswaar nog maar kort van kracht, maar het leeft behoorlijk onder werkgevers, merken beleidsadviseurs Hoogendoorn en Isaak van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. “Onze leden ervaren het nieuwe ontslagrecht als trager en duurder”, zegt Hoogendoorn. “De minister beloofde dat het eenvoudiger zou worden. Dat is niet wat onze leden ervan merken.”

Knelpunten

Het nieuwe ontslagrecht kent een aantal knelpunten, legt Isaak uit. Het grootste knelpunt heeft te maken met de transitievergoeding. Hierop heeft iedere werknemer die ontslagen wordt, recht. De hoogte hangt af van de lengte van het dienstverband. De bedoeling is dat de werknemer de vergoeding gebruikt om zijn kansen op een nieuwe baan te vergroten. De vergoeding geldt echter ook voor medewerkers voor wie de werkgever na twee jaar ziekte ontslag vraagt.

“Dat wordt als zeer onrechtvaardig gezien”, zegt Isaak. “De werkgever draait op voor de doorbetaling van het loon, maakt kosten voor re-integratie, moet vervanging regelen, en krijgt dan als kers op de taart ook nog een keer de transitievergoeding voor zijn kiezen. Dat is toch echt te veel van het goede. In de voorbereiding is de minister daarop gewezen, maar dat heeft niet geholpen. Op deze manier worden werkgevers alleen maar kopschuw om medewerkers aan te nemen.”

Strenge ontslagcriteria

Werkgevers zijn ook niet blij met de verplichte routes bij ontslagaanvragen. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige ziekte moet via het UWV, voor andere ontslagaanvragen moet de werkgever naar de kantonrechter. “De criteria voor ontslag zijn daarbij strenger geworden”, zegt Hoogendoorn. “Voldoe je niet aan de normen, dan wordt de arbeidsovereenkomst niet ontbonden. Het is zeer de vraag of dat gunstig is voor de werknemer.”

Vóór 1 juli, legt hij uit, konden werkgevers zelf kiezen om een ontslagaanvraag aan de kantonrechter voor te leggen. “Soms was het dossier niet helemaal op orde, maar als voor de rechter duidelijk was dat de arbeidsrelatie ernstig verstoord was, was er toch wel een mouw aan te passen. Die tussenweg is er nu uit gevallen. Slordigheden in het dossier kunnen aanleiding zijn om de ontslagaanvraag af te wijzen.”

FME_logo290x176

Ontslag met wederzijds goedvinden

Er is nog wel een alternatief. De Wet werk en zekerheid biedt de mogelijkheid voor ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer spreken daarbij samen af hoe het ontslag wordt afgehandeld. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. “Daarmee vermijd je de gang naar UWV of de kantonrechter”, aldus Isaak. “Maar goedkoop is deze weg niet. De werkgever zal dan in de meeste gevallen ook een vergoeding mee moeten geven, en die is waarschijnlijk groter dan de transitievergoeding.”

Vooral kleinere werkgevers zijn de dupe van de nieuwe regels, stellen de beleidsadviseurs van FME. En dan hebben we het over 80 procent van de werkgevers. Die konden bij ontslag in het verleden voor de  goedkope route langs het UWV kiezen. Nu zitten zij hoe dan ook vast aan een vergoeding. Zij zullen dan ook kopschuw zijn om mensen in vaste dienst aan te nemen. “Het kabinet heeft de mond vol van nieuwe banen en mensen aan het werk. Maar zo schiet het niet op.”

Volgens de geluiden die Hoogendoorn en Isaak horen van de leden van FME is ontslag niet eenvoudiger, niet sneller en niet goedkoper geworden. Harde gegevens ontbreken nog. Daarvoor is de Wet werk en zekerheid nog te pril. “In januari vindt een eerste evaluatie van de WWZ plaats”, zegt Hoogendoorn. "We hopen dat de minister de kritiek van werkgevers serieus zal nemen.”

Advies op maat

Wilt u meer advies over hoe om te gaan met de Wet Werk en Zekerheid? Wij maken graag even tijd voor u vrij om advies op maat te geven. U kunt een afspraak maken op één van de volgende manieren:

U kunt ons ook volgen op LinkedIn en Twitter. Wij houden u daar over de belangrijkste ontwikkelingen op HR-gebied, ook over van de Wet Werk en Zekerheid, op de hoogte.

Meer nieuwsitems

1 4 150