Transitievergoeding; wat doe je eraan...?

“Aan al mijn medewerkers hangt nu een prijskaartje!” Zomaar een uitspraak van één van onze klanten, die ik kort geleden sprak. Hoewel we iets kunnen vinden van deze ‘supermarktbenadering’ raakte hij wel een kern.

Sinds 1 juli 2015 is er de verplichte transitievergoeding bij ontslag en dit zorgt ervoor dat elke medewerker die langer dan 2 jaar in dienst is recht heeft op een vergoeding. Een vergoeding die (dit blijkt uit de eerste rechterlijke uitspraken) altijd betaald moet worden. Dezelfde klant vertelde mij dat hij inmiddels een risicoanalyse had gemaakt op de totale transitievergoeding. Gevolg: al zijn medewerkers hadden nu een ‘prijs op hun hoofd’. Zijn oplossing was om nu al reserveringen te doen op eventueel toekomstige ontslagzaken. Reserveringen die er ook voor zorgden dat hij een investering in zijn productielijnen niet meer ging doen dit jaar.

Reserveren of investeren?

Een andere klant had een andere benadering. Zij wilden niet reserveren, maar investeren. De transitievergoeding is namelijk geen ontslagvergoeding. Hierdoor kunnen bepaalde gemaakte kosten van de transitievergoeding worden afgetrokken. Kosten die wel afgestemd moeten worden met de medewerker, maar die bijvoorbeeld gericht zijn op de ontwikkeling (niet functiegericht) van de medewerker. Zo zijn kosten voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en outplacement te verrekenen met de transitievergoeding.

In samenwerking met Luba heeft deze werkgever gekozen voor een project waarbij de talenten en ambities van alle medewerkers in kaart werden gebracht. Door middel van een gestructureerd interview met professionele coaches is er een ontwikkelprofiel per medewerker gemaakt. In dit profiel stond wat de kansen en bedreigingen waren in de persoonlijke ontwikkeling, met daarbij een advies over de vervolgstappen. Deze ontwikkelprofielen zijn gekoppeld aan de functioneringsgesprekken die leidinggevenden en HR hebben met de medewerkers. Elke medewerker heeft nu een persoonlijk pad waarbij de werkgever ondersteund met opleiding, coaching, stage op een andere werkplek of ‘coaching on the job’.

Hoewel dit niet het uitgangspunt was om deze stap te zetten, was het wel een groot voordeel. Alle gedane investeringen waren te verrekenen met de transitievergoedingen. Daarnaast was er nog de mogelijkheid om de helft van het project subsidiabel te maken met gelden vanuit het Europees Sociaal Fonds (lees meer hierover in dit artikel van Flexnieuws).

Gezonde beweging

Echter het belangrijkste voor de werkgever was dat ze nu eindelijk die ‘gezonde beweging’ in hun organisatie hadden. Medewerkers werden door de gegeven aandacht positiever en naar verwachting productiever.

Transitievergoeding... Wat doe je ermee? Reserveren of investeren? De keuze is aan u.

Marlieke Koops

Meer nieuwsitems

1 4 150