Het nieuwe leren

Volgens de inzichten van Charles Jennings leren mensen volgens het 70-20-10 principe.

Elke zichzelf respecterende organisatie werkt op dit moment met het 70-20-10 principe. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat mensen 70% van hun kennis en vaardigheden halen uit de praktijk. Dus gewoon werken, ergens tegenaanlopen, oefenen, ervaren en weer opnieuw proberen. 20% leren mensen in interactie met anderen, een collega of een coach. Uiteindelijk leren mensen 10% via de ‘formele weg’. Dus door een cursus te volgen of een boek te lezen over een bepaald onderwerp.

Mijn collega Rob van der Wiel werkt als trainer bij Luba Uitzendbureau en is de initiator van iets nieuws: de Luba Ontwikkel Methode. Ik heb hem een paar vragen hierover gesteld.

Rob, kun jij daar iets over vertellen?

Ja zeker! Wij bieden vanaf heden programma’s aan, waarbij wij de 10% en 20% samenvoegen door de leidinggevende te betrekken bij het ontwikkeltraject van de medewerkers. Dat doen we in 4 stappen.

Dat klinkt goed. Kun je die 4 stappen toelichten?

Natuurlijk, dat zijn:

  1. Voorgesprek, tussen deelnemer, leidinggevende en trainer, waarbij leerwensen aan de orde komen en afstemming plaatsvind over de uiteindelijke leerdoelen.
  2. Tijdens de training gaan we met de leerdoelen aan de gang en wordt theorie omgezet naar de praktijk oefeningen. Ervarend leren dus.
  3. De deelnemer gaat het geleerde in praktijk brengen en krijgt feedback van zijn leidinggevende.
  4. Na ongeveer 2 maanden vindt evaluatie plaats, tussen deelnemer, leidinggevende en trainer, waarin wordt bepaald hoe succesvol het traject is geweest.

Wat moeten bedrijven doen die hierin geïnteresseerd zijn?

Die kunnen mij bellen (071) 516 30 30 of mailen rvdwiel@luba.nl. Dan maken we een afspraak en zal ik het een en ander nader toelichten. Elke training is maatwerk en moet afgestemd worden op de organisatie. In dit document (pdf) stellen de trainingsacteurs en ik onszelf alvast voor.

Geweldig verhaal Rob. Ik ga er zo maar van uit dat veel bedrijven daar wel oren naar hebben.

Met vriendelijke groet,

Jos Bongers
Rayonmanager Luba Uitzendbureau

Meer nieuwsitems

1 4 147