Betrokkenheid leidinggevende essentieel voor ontwikkeling medewerker

Het klinkt logisch dat een leidinggevende betrokken is bij de ontwikkeling van een medewerker. Hij of zij beslist immers vaak mee over een benodigde opleiding of training. Trainer Rob van der Wiel wil echter nog een stap verder gaan. Hij gelooft er heilig in dat de betrokkenheid van de leidinggevende het verschil maakt bij het optimaal ontwikkelen van medewerkers. Daarom heeft hij de Luba Ontwikkel Methode opgezet.

Rob: “De Luba Ontwikkel Methode is gebaseerd op de inzichten van Charles Jennings dat mensen leren volgens het 70-20-10 principe. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat mensen 70% van hun kennis en vaardigheden uit de praktijk halen. Dus gewoon werken, ergens tegenaan lopen, oefenen, ervaren en weer opnieuw proberen. 20% leert men in interactie met anderen, zoals een collega of een coach. En 10% leert men via de ‘formele weg’, dus door een cursus te volgen of een boek te lezen over een bepaald onderwerp. Bij de Luba Ontwikkel Methode worden de 10% en 20% samengevoegd door de leidinggevende te betrekken bij het ontwikkeltraject van de medewerkers.

Dit doen we in 4 stappen:

  • Voorgesprek: deelnemer, leidinggevende en trainer bespreken leerwensen en er vindt afstemming plaats over de uiteindelijke leerdoelen.
  • Training: de deelnemer gaat met de leerdoelen aan de slag, waarbij theorie wordt omgezet naar praktijkoefeningen. Ervarend leren dus. Er wordt geoefend met trainingsacteurs die ook feedback geven op het effect van het gedrag van de deelnemer.
    Aan het einde van de training schrijft de deelnemer een plan van aanpak waarin hij omschrijft hoeveel en welke ondersteuning hij wanneer nodig heeft van zijn leidinggevende.
  • Praktijk: deelnemer en leidinggevende voeren samen het plan van aanpak uit. De kennis en vaardigheden die de deelnemer in de training heeft opgedaan, zit nog vers in het geheugen. De deelnemer krijgt feedback van zijn leidinggevende.
  • Evalueren: deelnemer, leidinggevende en trainer evalueren na 2 maanden het resultaat. Samen wordt bepaald of de leerdoelstellingen behaald zijn.”

Rob brengt de methode sinds januari in de praktijk en de eerste bevindingen zijn positief. “Elke training is maatwerk en moet afgestemd worden op de onderneming en haar medewerkers. De methode op zich is echter toepasbaar op elke deelnemer”, sluit Rob af.  

Rob van der Wiel geeft zowel training bij Luba Groep, als bij andere ondernemingen. Meer informatie over de Luba Ontwikkel Methode geeft hij graag via (071) 516 30 30 of rvdwiel@luba.nl.

Meer nieuwsitems

1 4 148