Vanuit de bijstand naar betaald werk

Banenmarkt Gemeente Katwijk en Luba Uitzendbureau als opmars naar werk

Met de invoering van de Participatiewet is het de verantwoordelijkheid van gemeenten om mensen met een bijstandsuitkering of mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar een (betaalde) baan. De Gemeente Katwijk en partner Luba Uitzendbureau Katwijk organiseerden daarom samen een banenmarkt op 5 april.

Sylvia Negrijn, Teamleider Participatie & Inkomen bij de gemeente Katwijk: “We ondersteunen mensen met een arbeidsbeperking en/of bijstandsuitkering bij het vinden van -bij voorkeur betaald- werk. Bijvoorbeeld door sollicitatietrainingen, empowermenttrainingen en re-integratietrajecten aan te bieden. Maar ook door samenwerking te zoeken met partijen als Luba Uitzendbureau en werkgevers uit de gemeente Katwijk. Werkgevers zijn belangrijke partners om mensen die in de bijstand zitten al dan niet met een arbeidsbeperking weer aan het werk te krijgen. Hierbij staat betaald werk voorop, in het geval van een grotere afstand tot de arbeidsmarkt gaan we kijken naar een werkervaringsplaats.”

Negrijn licht verder toe: “De banenmarkt op 5 april hebben we in samenwerking met Luba georganiseerd aangezien zij expert zijn in het samenbrengen van werkgevers en werkzoekenden. Daarnaast kennen zij de lokale arbeidsmarkt goed. We hebben een aantal mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, opgeroepen om naar de banenmarkt te komen. Luba is het gesprek met deze mensen aan gegaan. Vrijblijvend was de oproep voor de banenmarkt overigens niet. Wanneer je bijstand ontvangt maar kunt werken, dan heb je een arbeidsverplichting. Dit betekent dat je alles moet doen wat in je vermogen ligt om een baan te vinden. Doe je dit niet, dan kan dat gevolgen hebben voor je uitkering.”

Suzanne Vintges, vestigingsmanager Luba Uitzendbureau: “Deze banenmarkt gaf ons de kans om onze expertise in te zetten in een meer maatschappelijke rol: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt verder helpen. We hebben in de 4 uur dat we gesprekken hebben gevoerd zowel afspraken met mensen gepland voor een uitgebreide intake als advies gegeven. Bijvoorbeeld over de opmaak van het cv en het plaatsen van het cv op jobboards.”

Negrijn: “De ervaringen zijn positief. Deze samenwerking tussen gemeente en uitzendbranche wordt zeker herhaald om de kansen voor mensen in een uitkering te vergroten.”

Meer nieuwsitems

1 4 147