Vakantiekrachten: 8 dingen die u moet weten

Tijdens de zomermaanden moet het werk doorgaan. Ook als uw vaste werknemers op vakantie zijn. Vakantiekrachten zijn dan een ideale oplossing. Hieronder leest u 8 tips en feiten waarmee u zorgeloos de zomer kunt doorkomen:

 1. Een vakantiekracht is veelal goedkoper dan een reguliere kracht. Niet alleen omdat de lonen lager liggen voor jongeren, maar ook doordat de reserveringen lager of nihil zijn. Denk hierbij aan de vakantiedagenreservering, feestdagreservering en reservering voor kort verzuim. Dit is voor veel opdrachtgevers een goede reden om voor vakantiekrachten te kiezen.
 2. Een nadeel van vakantiekrachten onder contract is dat zij in de basis dezelfde rechten hebben als de reguliere werknemers binnen uw organisatie. Bij ziekte moet u bijvoorbeeld uitkeren tot het einde van het dienstverband. Er zijn uitzonderingen, zoals wanneer vakantiekrachten niet onder de CAO vallen of wanneer u kiest om vakantiekrachten via een uitzendbureau of payrollbedrijf in te huren.
 3. Onder de term vakantiekracht valt: een scholier, student of anders studerend persoon. Onder de 18 jaar wordt vanwege de leerplicht aangenomen dat iemand onderwijs volgt. Boven de 18 jaar moet een vakantiekracht aantonen dat hij / zij ergens onderwijs volgt.
 4. Als u vakantiekrachten onder de 18 jaar inzet moet u rekening houden met de werkzaamheden die zij verrichten. 13- en 14-jarigen mogen voornamelijk lichte klusjes doen en dan alleen onder toezicht van een volwassene. Werken in een fabriek of met machines is absoluut verboden. 15-jarigen mogen al zelfstandiger werken, bijvoorbeeld vakkenvullen of licht administratief werk. Vanaf 16 jaar mogen jongeren bijna alle soorten werk doen. Zolang het werk maar niet eentonig, gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid is. Ook moet er altijd toezicht zijn van een volwassene.
 5. Voor vakantiekrachten van 18 jaar en ouder gelden dezelfde regels voor arbeidsomstandigheden als die voor uw vaste medewerkers. Voor minderjarigen gelden bijzondere arbeids- en rusttijden. Hierbij een overzicht per leeftijdscategorie:
  Tabel vakantiekrachten
  *Op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij:
  - het bijvoorbeeld in de cao of in het contract staat en het uit de aard van het werk voortvloeit (in bijvoorbeeld een volcontinu bedrijf);
  - de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de werkgever daartoe overeenstemming heeft bereikt met het medezeggenschapsorgaan of bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende medewerkers. Alleen als ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming verlenen mag een kind op zondag werken.
 6. Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat zij voor het aangaan (en beëindigen) van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Voor u als werkgever is het dus verstandig om hen mee te laten tekenen. Als een minderjarige al vier weken in uw organisatie werkt, kan u ervan uitgaan dat ouders of voogd daarvoor toestemming hebben gegeven (stilzwijgende toestemming).
  Vakantiekrachten van 16 jaar en ouder mogen zelf een arbeidsovereenkomst aangaan.
 7. Heeft u zelf al een pool met vakantiekrachten die deze zomer bij u aan de slag gaan? Denk dan eens aan een payroll constructie. Een payroll oplossing neemt u alle administratieve en contractuele zorgen uit handen, zodat u zich kunt focussen op uw bedrijfsactiviteiten.
 8. Maak het werk leuk voor vakantiekrachten! Zij zijn net zo goed onderdeel van uw organisatie en wie weet kunt u uw vakantiekrachten alvast aan u binden voor later!

Geen risico lopen tijdens de vakantieperiode?

Luba regelt voor u de continuïteit in uw werkproces door de beste vakantiekrachten in te zetten. Snel geregeld en tegen een zeer scherp tarief. Zo kunt u genieten van een zorgeloze zomer! Stuur direct digitaal uw vacature op of neem contact op met uw contactpersoon of met de Luba-vestiging bij u in de buurt.

Meer nieuwsitems

1 4 148