De nieuwe arbowet: lees hier waarom en wat er gaat veranderen

Begin september 2016 heeft de Tweede Kamer de nieuwe Arbowet goedgekeurd. Als deze nieuwe wet ook door de Senaat wordt aangenomen, gaat er voor werkgever, werknemer en arbodiensten veel veranderen.

Waarom een nieuwe arbowet?

De afgelopen jaren was er veel discussie over de arbeidsgerelateerde zorg. Zo was er forse kritiek op het functioneren van de arbodienstverlening en de rol van de bedrijfsarts. Op verzoek van minister Asscher bracht de Sociaal Economische Raad (SER) daarom in 2014 advies uit over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg. Met deze maatregelen hoopt het kabinet werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. Kortom de arbowet is rijp voor een professionaliseringsslag met taken die passen bij de huidige tijd. De doelen van de nieuwe Arbowet op een rij:

  • Versterken van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de
    arbodienstverleners/arbodeskundigen.
  • Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding.
  • Het kunnen consulteren van de bedrijfsarts.
  • Ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • Het invoeren van een basiscontract arbodienstverlening.
  • Meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

Dit gaat er veranderen met de nieuwe arbowet:

Werknemer krijgt betere toegang tot bedrijfsarts

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen, zo luidt een van de voorgestelde wijzingen in de Arbowet. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. In de wetswijziging zijn ook eisen gesteld aan de professionele dienstverlening van de arbodienst of bedrijfsarts. Zo moeten werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling, gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling.

Verplicht contract afsluiten arbodienst

De arbodienst of bedrijfsarts krijgt ook meer ruimte om adequate bedrijfsgezondheidszorg te leveren door de werkplek te bezoeken, door in overleg te gaan met de medezeggenschap en door beroepsziekten te melden. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin deze zaken zijn vastgelegd. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over verdere ondersteuning in de bedrijfsgezondheidszorg. Als een werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst heeft afgesloten, kan de Inspectie SZW handhavend optreden.

Instemmingsrecht OR bij keuze preventiemedewerker

Aanvullend op de mogelijkheid om overleg te hebben met de arbodienst of bedrijfsarts, krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker. Werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Voor HR

Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts of arbodienst aan te passen. Dit betekent ten eerste de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning goed te beoordelen (op het gebied van veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid, enzovoort) en daarna die adequate ondersteuning te regelen. Ten tweede kunnen partijen vervolgens het bestaande contract inhoudelijk en formeel aanpassen aan de eisen in de nieuwe Arbowet.

In de nieuwe arbowet krijgt de Inspectie SZW meer santioneringsmogelijkheden ten aanzien van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

Meer nieuwsitems

1 4 147