Samen met Ascento het avontuur tegemoet!

Ascento is nu ruim twee jaar actief als label binnen de Luba Groep. Opgericht om de Luba relaties te ondersteunen met de ingewikkelde HR-vraagstukken. Binnen de relatiekring, met relatief veel MKB-bedrijven, zien we dat de HR-functie behoefte heeft aan praktische ondersteuning. Met name op de vlakken doorstroom en uitstroom ontbreekt het vaak aan ervaring. Ascento is dan als het oliemannetje, de kortste weg naar de beste HR-oplossing. Vanuit de vraag van de klant, verbinden wij deze met de beste specialisten.

Vaak begint onze samenwerking met het oplossen van problemen, om zich dan van daar uit te ontwikkelen naar een rol van partner met proactieve benadering.

Het bleek, bij de vele gesprekken die wij voerden met beslissers, dat het voor veel relaties complex is om uit de dagelijkse realiteit te stappen en het onderwerp Talent Mobility bespreekbaar te maken.

Zaken als strategische personeelsplanning, ontwikkelbehoefte, vitaliteit etcetera, gezien over een langere toekomstige periode en dan vanuit het perspectief van duurzame aantrekkelijkheid, daar was behoefte aan een gesprekstool.

Samen met relaties van Luba, collega’s van de vestigingen, marketing, de Belgische collega’s van Ascento aldaar en niet te vergeten De Koers, hebben we de “Ascento Koerskaart” ontwikkeld. Een model om op gestructureerde wijze de drie essentiële thema’s voor een duurzaam aantrekkelijk bedrijf te bespreken. Door deze open manier van ontwikkelen is de “Ascento Koerskaart” zeer waardevol voor de Luba relatie.

De “Ascento Koerskaart” maakt het mogelijk om in een sessie van maximaal anderhalf uur, met een aantal sleutelpersonen uit de organisatie van de Luba relatie, gestructureerd de drie thema’s te verkennen. Deze thema’s zijn; productiviteit, ontwikkeling en vitaliteit. Samen met de consultant van Ascento bepaalt de Luba relatie waar voor de komende periode het zwaartepunt dient te liggen en stellen we een plan van aanpak voor om het gekozen thema te gaan bewerken.

Relaties die met vergelijkbare thema’s en uitdagingen kampen brengen we de komende tijd met elkaar in contact, door bijvoorbeeld een kennissessie aan te bieden over dat thema. Er openen zich veel deuren om op een praktische manier strategisch met duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijkheid aan de slag te gaan.

Samen met Ascento ook de koers van uw talent bepalen?

Vraag een “Ascento Koerskaart” sessie aan en we verloten één sessie onder de respondenten. Om kans te maken stuurt u een e-mail naar info@ascento.nl onder vermelding van: Ascento Koerskaart. Zet in de e-mail uw gegevens en motivatie om de sessie te winnen.

Kijk voor meer informatie over Ascento op de website.

Meer nieuws

1 4 110