Opleiden als oplossing voor schaars personeel

Half september 2016 zijn we in de regio Zuid- & Noord-Holland gestart met een bedrijfsbegeleid leren-opleiding procestechniek (BBL). In samenwerking met enkele opdrachtgevers hebben we een project opgezet om kandidaten op te leiden tot mbo-niveau 2 procestechniek. Dit als antwoord op de schaarste van technisch personeel op de arbeidsmarkt. Deze schaarste wordt de komende jaren alleen maar groter.

In enkele brainstormsessies met opdrachtgevers hebben we doorgesproken aan welke opleiding/welk opleidingsniveau de meeste behoefte is en wat de voorwaarden zijn om een passend opleidingstraject op de werkvloer te kunnen organiseren. Op basis van alle informatie hebben we een opzet uitgewerkt, een passende opleider gevonden en is de werving van kandidaten gestart. In wervingssessies hebben we volop kandidaten gesproken, zijn er testen afgenomen en is een selectie gemaakt van 12 kandidaten die vervolgens zijn gestart met de BBL-opleiding.

Dit houdt de BBL-opleiding in:

Voor de kandidaten wordt een passende werkplek gevonden bij de deelnemende bedrijven. Hier gaan ze aan slag in een baan met de mogelijkheid tot een vast dienstverband. Vier dagen per week werken ze mee en worden ze op de werkvloer begeleid. Elke vrijdag is de lesdag. Deze vindt plaats bij de verschillende deelnemende bedrijven, zodat de theorie en praktijk direct gecombineerd wordt.

Voor iedereen een win-win situatie: een betaalde baan en een opleiding voor de medewerker, een werknemer die direct start en geschoold wordt voor de opdrachtgever. Het is fijn om op deze manier een toegevoegde waarde te zijn voor beide partijen waar we actief mee zijn.

Subsidie

Doordat we samenwerken met een erkende opleider en we minimaal 200 studie-uren bieden in klassikaal verband, komen de deelnemende bedrijven in aanmerking voor subsidie. De investeringskosten voor het opleiden worden zo (deels) terugverdiend.

Eén van onze opdrachtgevers over onze BBL-opleiding:

Michèl Schellevis, bedrijfsleider Plasthill: “Het BBL-traject Procesoperator in samenwerking met Luba biedt leerlingen de kans om meteen te zien wat de theorie in de praktijk inhoudt. De machines zijn binnen handbereik. Dat heb je bij een ROC niet!”

Eén van onze deelnemers aan onze BBL-opleiding:

Justin van Vliet, leerling BBL/uitzendkracht bij Plasthill: “De opleiding is fijn. Als je in gewoon tempo doorwerkt, wat ook kan tijdens de les, dan hoef je thuis niet veel te doen. Het is ook prettig om meteen aan het werk te gaan met wat je geleerd hebt.”

Wilt u meer informatie: neem contact op met ons via procestechniek@luba.nl of 088- 25 89 019. 

Contact

Meer nieuwsitems

1 4 149