Zo ziet personeelsplanning er uit in 2020

De arbeidsmarkt verandert en (HR-)managers voelen de noodzaak om te (blijven) inspelen op de laatste trends om aan de wensen van directie en werknemers te voldoen voor wat betreft de invulling van werk. De trends die gaan spelen zorgen ervoor dat binnen nu en vier jaar werkomgevingen er totaal anders uitzien. Welke zijn dat?

3 trends:

1. Digitalisering
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zetten zich in een rap tempo voort. Deze ontwikkelingen komen de efficiëntie in het dagelijkse werk ten goede. Aan de andere kant groeit de huidige regulering nog niet evenredig mee met de groei van digitalisering. Dit remt de ontwikkelingen weer. Om digitalisering tot een succes te maken, moet je goed kijken naar de wensen van je medewerkers. Zo willen medewerkers bijvoorbeeld altijd en overal toegang tot bedrijfsportals hebben en hebben zij behoefte aan de meest recente informatie met betrekking tot werkroosters.
Houd ook rekening met de ontwikkelingen omtrent Internet of Things (IoT), objecten die verbonden zijn met het internet. Slimme toiletten zouden kunnen aangeven of schoonmaak wel of niet vereist is, waardoor de efficiëntie stijgt. De vraag naar procesautomatisering neemt hierdoor toe. Om aan deze vraag te kunnen voldoen moeten er organisatorische aanpassingen doorgevoerd worden, zodat het planningsproces hand in hand blijft gaan met de regulering. Zo kom je het beste tegemoet aan de wensen van je medewerkers.

2. Efficiëntie sturing
De efficiëntie sturing zal naar verwachting nog lichtelijk toenemen in de komende jaren. Bij een toenemende efficiëntie sturing binnen je organisatie zal het planningsproces als bredere discipline moeten worden benaderd, waarbij forecasting een belangrijk begrip is. Dit leidt ertoe dat steeds meer onderdelen bij het maken van een planning worden samengevoegd. Hierbij worden in een logistiek proces bijvoorbeeld auto’s, routes en chauffeurs samen gepland. Zo kunnen medewerkers en materialen samen optimaal worden ingezet. Het planningsproces wordt zo rijker, maar ook complexer.


3. Flexibilisering
Hoe belangrijker kostenbesparing wordt op personeel, hoe beter een organisatie kijkt naar de inzet van een flexpool. Hierin is het type organisatie natuurlijk van groot belang. Het toepassen van flexibilisering van personeel is voornamelijk mogelijk bij fluctuerend aanbod. Dit is in meer sectoren het geval dan waar flexibilisering nu wordt ingezet. Om goed in te spelen op flexibiliteit wordt capaciteitsmanagement steeds belangrijker. In plaats van roostering zullen meer bedrijven op de langere termijn naar planning gaan kijken. Hierdoor zijn betere voorspellingen nodig en wordt snel op- en afschalen belangrijker. Door deze factoren wordt plannen een complexer proces.

Wetgeving

Naast de bovengenoemde trends heeft de politiek invloed op de arbeidsmarkt. De WWZ heeft impact op de samenstelling van het personeelsbestand bij organisaties op lange termijn. Je ziet dat veel tijdelijke krachten na twee jaar uit dienst gaan. Daarnaast zorgt de wet DBA voor hoofdbrekens bij zowel zzp’ers als opdrachtgevers. Voor beide wetten wordt in 2017 aanpassing (reparatie) verwacht. Met als mogelijk gevolg dat tijdelijke krachten en zelfstandigen langer bij een opdrachtgever kunnen werken. Dit zorgt ervoor dat de personeelsplanning op de korte en de lange termijn met meer zekerheid kan worden ingevuld. Met de komst van een nieuw kabinet in maart 2017 kunnen ook nieuwe plannen voor wetgeving geopperd worden die invloed hebben op personeelsplanning.

De optimale efficiëntiewinst

Wanneer je rekening houdt met de genoemde trends, kan op het gebied van personeelsplanning veel winst worden behaald. Door processen te digitaliseren, waarbij alle medewerkers 24/7 toegang hebben tot informatie en tools, zorg je voor efficiëntie en betrokkenheid. Voor een succesvolle transitie naar een andere werkomgeving en werkwijze is uiteraard draagvlak en begeleiding van de medewerkers nodig. Informeer en coach alle betrokkenen, zodat de veranderingen leiden tot een optimale efficiëntiewinst.


Bron: Dit artikel betreft een aangepaste versie van het origineel, van Paralax planning solutions, gepubliceerd op hrpraktijk.nl. 

Meer weten over personeelsplanning?

Neem contact met ons op

Meer nieuwsitems

1 4 150