Modernisering en de toekomst van werk

Of het iets met de warme klimatologische herfst te maken heeft of dat het simpelweg de herfstige nadagen van het kabinet zijn dat zich opmaakt voor de nieuwe verkiezingen, over modernisering en toekomst van de arbeidsmarkt wordt een hoop geschreven, gesproken en geroepen.
Nu heb ik niet de pretentie de volledige toekomst in te kunnen zien, maar het is wel interessant eens een paar items in het vizier te nemen. Even turen in de glazen bol en er reflectie op los laten.

Zonder volledig te willen zijn, hebben de zaken die op dit moment opvallen naar mijn mening te maken met een absolute -en wellicht absurde- overschatting van de eigen overtuiging dat de toekomst maakbaar is.

Wetgeving
Als voorbeeld: de WWZ. De Heilige Graal van met name de vakbonden die bedoeld was om meer mensen eerder aan een (vaste) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te helpen. Deze wet heeft volledig anders uitgepakt. Wie kent er geen mensen in de omgeving die na een maximale reeks van toegestane tijdelijke contracten, op zoek mocht naar een nieuwe dienstbetrekking? Met als resultaat dat een hele carrousel is ontstaan van mensen die elkaar aflossen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten.
Het had misschien anders uitgepakt als de arbeidsmarkt nog had geleken op de periode waarin deze wetgeving werd bedacht: de tijd voor de crisis, waarin er te weinig mensen waren voor teveel werk. Maar wanneer politici een paradigma hanteren dat achterhaald is door de realiteit, gaan dingen fout.

Een dergelijk voorbeeld hebben we ook gezien bij de invoering van de DBA. Tijdens de aanloop al volledig van de rails gelopen, precies op die punten die vooraf waren voorspeld. Volledig ontleend aan het achterhaalde paradigma van de alleszalig makende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wat zich wel bewezen heeft is dat de realiteit en moderniteit van de markt zich niet in deze oude dogma’s laat vangen.

Robotisering
Modernisering als gevolg van robotisering. Voor velen een bron van zorg. Maar...wees reëel, ze zijn er nog niet en dus is er tijd om je erop aan te passen. Niemand verwacht dat je juichend bent over een robot die jouw baan komt overnemen. Wees dan alleen juichend over de kans die het je oplevert om jezelf tot die tijd te ontwikkelen. Ga een opleiding doen, maak je andere vaardigheden eigen, kortom: ga werken aan jezelf en aan je eigen employability en inzetbaarheid.

Kansen
Modernisering biedt legio kansen. Allereerst voor de mensen die de gelegenheid hebben om hun persoonlijke inzet en energie te benutten in de ontwikkeling, het mogelijk maken. Dat zijn mooie uitdagingen! Vervolgens is het interessant om te zoeken naar synergie. Dus geen robot die menselijke arbeid overbodig maakt, maar robots die routine matig werk van ons overpakken en daarmee de tijd en ruimte creëren om onze creativiteit en menselijke aandacht in te zetten.

Maak je toekomst
Voorspelbaarheid is een ingewikkeld thema. Uiteindelijk kun je alleen op termijn terugkijken wie er gelijk heeft gekregen en wat het resultaat precies is geweest. Het gaat dus om geloofwaardige scenario’s van voorspelbaarheid en hoe je daar als maatschappij en individu mee omgaat.
Neem regie op je eigen toekomst en ontwikkeling, maak ook je eigen toekomst en leer, leer en nog eens leer! Er tegen vechten heeft geen zin, jezelf verrijken geeft je meer regelruimte en invloed op je eigen geluk en je eigen toekomst van werk.

Door: Gerrit van Gessel,senior consultant Ascento

Meer weten over talentmanagement, outplacement of re-integratie 2e spoor, neem dan contact op met Gerrit van Gessel via 071-516 30 33 of info@ascento.nl

 

Meer nieuwsitems

1 4 150