Ontbijtsessie opleidingstraject Procesoperator

Na het succes van het eerste Bedrijfsbegeleid Leren (BBL)-traject Procesoperator A is Luba Uitzendbureau vastberaden om een tweede traject in te gaan. Dankzij het eerste traject zijn 10 leerwerkplaatsen gecreëerd bij 5 MKB-organisaties in de regio’s Leiden en Duin- en Bollenstreek. Naar tevredenheid van de deelnemende bedrijven en leerlingen.

Tijdens een ontbijtsessie op 24 januari,bij de Loft in Lisse, gingen Luba en regionale ondernemers met elkaar in gesprek over de noodzaak van opleiden met het oog op vergrijzing en schaarste aan gekwalificeerd personeel.

Uit een digitale vragenronde over de noodzaak van opleiden, komt het volgende naar voren:

  • Opleiden is absoluut een zorg voor morgen. Vanwege groei van de organisatie en door vergrijzing heeft men behoefte aan nieuwe, gekwalificeerde medewerkers.
  • Men heeft de motivatie om personeel te scholen. Zowel voor het borgen van kennis als bindingsmiddel voor bestaand personeel.
  • Zowel bestaand als nieuw personeel moet geschoold worden.
  • Scholing moet plaatsvinden op korte termijn: binnen 6 maanden.

Het organiseren van opleidingen

De aanwezige ondernemers organiseren het opleiden van hun personeel op verschillende wijze.

Anja Vermeulen, Royal van Zanten (veredeling bloemen): "Wij maken gebruik van een e-learning systeem. Dit kopen we in." Daarnaast geeft ze aan dat het lastig is om kant en klare procestechnici te vinden. Een opleidingstraject is daarbij tijdrovend, zeker 1 a 2 jaar. Ze ziet het als taak om medewerkers een certificaat/briefje mee te geven.

Ontbijtsessie Procestechniek R2_4 

Wim Barendsen, Martinez (chocolade-bonbon producent), geeft aan dat zij aan training ‘on the job’ doen. Zo’n traject duurt gerust drie jaar en er zijn slechts 3 mensen die de training kunnen geven. Aangezien de onderneming groeiende is, is opleiden wel een speerpunt en uitdaging.

Anton Buningh van Latexfalt (producent kunststof en betonvloeren) maakt gebruik van het BBL-traject. Opleiden is ook hier pure noodzaak, want naast de 5 vacatures die per maand openstaan voor nieuwe medewerkers, moet men ook voorzien in vervanging van huidig personeel.

Michael Lippens van Europizza (producent pizzabodems) zoekt mensen met een bepaalde basiskennis of –vaardigheden, niet naar de perfecte match. Het papiertje is niet het belangrijkst, maar de wil om iets te leren (kunnen) des te meer. Werkenderwijs worden mensen opgeleid. Het doel is dat werknemers onderling kennis gaan delen. Zodat de organisatie zelfvoorzienend wordt in kennisoverdacht/opleiden.

Bij Dusart/Pharma (producent van homeopatische (genees)middelen) is momenteel 1 leerling-procesoperator aan het werk. Iemand die zeer leergierig is en enthousiast. Henry Koek: ”We zijn dit traject ingestapt omdat we zien dat er kennis geborgd moet worden, willen we toekomstbestendig zijn. De huidige medewerkers die weten hoe met de machines om te gaan én alles weten over de grondstoffen (kruiden) waarmee wij werken, zullen over een tijd uitstromen. Dan moeten er wel mensen zijn die het over kunnen nemen. Het leerproces duurt meerdere jaren, want met name de grondstoffen (en het in verhouding brengen hiervan in medicijnen) vergt specifieke kennis. Extra uitdaging daarbij is dat elke levering kruiden anders is.”

Bij visspecialist Almelo zitten processen en kennis veelal in de hoofden van medewerkers die al lang werkzaam zijn bij de organisatie, zo vertelt Erik Dennerman. Er moet een slag gemaakt worden om deze processen zowel op papier te krijgen als overgedragen te krijgen naar nieuw personeel. Ook Almelo merkt dat procestechnici en daarnaast ook productiemedewerkers lastig te vinden zijn. Zeker die ook nog verstand van vis hebben, dan wel in de vishandel willen werken. Werving vindt met name plaats via lokale kranten, via social media en via uitzendbureaus.

Ontbijtsessie Procestechniek R2_6 

Anne Ran, van Sushi Ran (producent sushi) geeft aan dat opleiden een belangrijk bindingsmiddel is, zeker voor jonge mensen. Jongeren kijken meer naar ontwikkelkansen. En voor een organisatie is het opleiden van jonge mensen een mooie manier om talent boven tafel te krijgen. Verder vindt Ran dat opleiden ook een taak is van werkgevers om medewerkers te ontwikkelen. Mensen moeten inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.
De uitdaging die zij ondervindt is dat de organisatie 180 medewerkers van veel nationaliteiten heeft. Dat belemmert communicatie soms en maakt het opzetten/faciliteren van opleidingen moeilijker. Daarnaast merkt ze dat werknemers niet altijd een opleiding willen volgen omdat ze bang zijn voor de tijdsinvestering en het feit dat ze wellicht snel weer weg zijn (tijdelijk contract). Iets wat juist in hun voordeel kan werken- tijdelijke baan en toch een opleiding krijgen- zien ze als nadeel.

Wim Barendse (Martinez) haakt hierop aan: ”De motivatie bij medewerkers om een opleiding te volgen is ook heel wisselend. De één vraagt er zelf om,de ander vindt het niet nodig. Je ziet tijdens trainingen overigens ook snel wie gemotiveerd is, de leiding neemt. Het verschaft goede inzichten over de capaciteiten van je medewerkers.”

Ontbijtsessie Procestechniek R2_5

Aansluiting certificaten en werkvloer

De vraag wordt gesteld of er een kloof is tussen certificaten en wat er nodig is op de werkvloer. Michael Lippens (Europizza): “Dat valt mee. En voor iedereen geldt, dat er kennis bijgebracht kan worden. Als je maar wilt. Bij jongeren is de behoefte aan ontwikkeling er meestal al, maar ouderen die willen leren, kunnen dat zeker. Ook al duurt dat soms iets langer.”

Dat de organisaties behoorlijk op één lijn zitten, is duidelijk. De behoefte aan procesoperators is voelbaar. De noodzaak tot opleiden voelt men ook. Het is een onderwerp waarover dan ook snel, één op één nagepraat gaat worden met de specialisten van Luba.
Het is niet de vraag of er een tweede BBL-traject Procesoperator gaat komen, maar hoe snel.

Ook behoefte aan procesoperators?

Neem contact met ons op. We praten graag met je verder over de mogelijkheden van een  BBL-opleidingstraject Procesoperator A? 

Contact

Meer nieuwsitems

1 4 149