Schijnconstructies: hoe voorkomt u ze?

U bent als werkgever gebonden aan de regels voor minimumloon of cao-loon. Ontduikt u deze regels door een bepaalde constructie te hanteren, en betaalt u daardoor sociale premies niet, dan bent u schuldig aan het voeren van een schijnconstructie. En daar staan hoge boetes op.

Maar bovenal: schijnconstructies leiden tot ongelijkheid. Werknemers worden uitgebuit en er ontstaat oneerlijke concurrentie tussen bedrijven door te goedkope arbeid. Een voorbeeld van een schijnconstructie is wanneer een werkgever ten onrechte geld inhoudt op het minimumloon voor huisvesting, maaltijden of zorgverzekering.

Wet aanpak schijnconstructies

Om schijnconstructies tegen te gaan is de Wet aanpak schijnconstructies gemaakt. Deze zorgt ervoor dat werknemers beter beschermd worden tegen onderbetaling en zorgt voor eerlijkere concurrentie. Ook verbetert deze wet de handhaving van het arbeidsrecht.

Checklist

Weet u zeker dat u de regels uit de Wet aanpak schijnconstructies naleeft? We hebben alle maatregelen voor u op een rij gezet, zodat u kunt checken of u alles goed geregeld heeft. Beter voor uw onderneming én voor uw werknemers. Om welke maatregelen gaat het?

Maatregelen per 1 januari 2017

 • Werkgevers moeten het volledige minimumloon betalen.
  Het is verboden om een constructie te hanteren waarbij minder dan het hele minimumloon wordt betaald. Op het minimumloon mag u alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen inhouden.

De ketenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek voor loonvorderingen is uitgebreid met

 • De overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg.

 • De overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (ook wel expeditieovereenkomst genoemd).
  Hierdoor kunnen werknemers in het goederenvervoer over de weg bij onderbetaling zowel de werkgever als de tussenpartij aansprakelijk stellen.

Uitzondering:
Alleen als uw werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht heeft gegeven, mag u loon inhouden voor huisvesting (maximaal 25% van het minimumloon) en zorgverzekering.

Eerdere maatregelen

Sinds 1 januari 2016 gelden de volgende maatregelen:

 • Duidelijke loonstrook
  Werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor hun werknemers. Alle bedragen op de loonstrook moeten duidelijk toegelicht worden. U kunt een boete krijgen van de Inspectie SZW als de loonstrook niet klopt.

 • Minimumloon via de bank betalen
  Werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag u wel contant betalen. De werknemer kan u wel machtigen om het volledige loon over maken naar een andere bankrekening, bijvoorbeeld naar de rekening van een schuldhulpverlener.

 • Inspectie SZW controleert en maakt namen bedrijven openbaar
  De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels voor minimumloon houden. Bij overtreding legt de Inspectie u een boete of een dwangsom op. Verder maakt de Inspectie de namen bekend van alle bedrijven die zijn gecontroleerd. Dus van bedrijven die de regels ontduiken, maar ook van gecontroleerde bedrijven die de regels naleven.

Sinds 1 juli 2015 gelden deze maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies:

 • Ketenaansprakelijkheid voor loon: werkgever én opdrachtgever aansprakelijk
  De werknemer kan ook de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk stellen voor betaling van loon waarop hij recht heeft. Dit heet ketenaansprakelijkheid voor loon. Eerder was alleen de werkgever hiervoor aansprakelijk. Zo heeft de werknemer meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen.
 • Uitwisseling informatie over werkgevers
  Vermoedt de Inspectie SZW dat een werkgever een cao niet naleeft? Dan geeft zij dit door aan organisaties van werkgevers en werknemers. Deze organisaties kunnen dan actie ondernemen.
 • Vaststellen identiteit niet-EU werknemer
  In de Wet arbeid vreemdelingen staat hoe de werkgever identiteitsbewijzen van buitenlandse werknemers moet controleren en bewaren. Het gaat om ID-bewijzen van vreemdelingen van buiten de EU (en Kroatië) die worden in- en uitgeleend. De Inspectie SZW kan van u eisen binnen 48 uur de vastgestelde identiteit aan hen door te geven.

 

Bron: Rijksoverheid

Meer nieuwsitems

1 4 148