Bent u een digital master?

Digitale technologie verandert de wereld in snel tempo en laat geen branche ongemoeid. Ontwikkelingen op het gebied van robotica, big data en innovatieve businessmodellen dringen door  tot de meeste bedrijven, zij het niet overal met dezelfde snelheid. Bedrijven die nog geen digitale strategie hebben, zullen de slag om de klant verliezen aan bedrijven die dit wel hebben. Alleen bedrijven die voorlopen in digitalisering overleven: bent u al bezig om een ‘digital master’ te worden?

Digitalisering in het MKB

De kans is groot dat uw antwoord hierop ‘nee’ is. Deze aanname wordt gevoed door het rapport ‘Investeren in een digitale quantumsprong’ van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Deze organisaties zien dat digitalisering het MKB grote kansen biedt, maar dat het nog niet op grote schaal gebeurt. De reden hiervoor is de hoge snelheid van ontwikkeling, en de veelheid aan nieuwe digitale technologie. Het is voor ondernemers niet altijd gemakkelijk om kansen goed in te schatten en ook bedreigingen zoals disruptieve spelers (denk aan Uber of AirBnB) of cybersecurity problemen te zien. Bovendien kan de complexiteit bij digitalisering hoog zijn. Je bent bijvoorbeeld afhankelijk van externen. Of het loont pas om in een keten in kennisontwikkeling of procesoptimalisatie te investeren wanneer je er genoeg mensen mee bereikt om resultaat te zien (kritische massa).

Digitale innovatie = meer winst

Hoe complex digitale transformatie ook kan zijn, de noodzaak voor het MKB is hoog. Hans Bakker, hoogleraar van de universiteit van Nyenrode, zegt hierover in een artikel op HR Actueel: “Bedrijven die hun digitale strategieën op orde hebben, kunnen een adequater antwoord geven op de eisen van deze veranderende wereld. En dat vertaalt zich ook in cijfers. De winstgevendheid van de ‘digital master’ is 26 procent hoger dan die van de concurrent. Het geeft hen de financiële mogelijkheid om concurrenten op te kopen of uit de markt te drukken. Het is een voorsprong die lastig in te halen is. Digital master word je namelijk niet van vandaag op morgen; het vraagt een enorme inspanning in tijd, energie en geld.” Reden genoeg om gas te geven op digitalisering.

Uw onderneming transformeren

Om een digital master te worden, kijkt u eerst naar de fase van digitalisering waarin uw onderneming zit. Om hier achter te komen kijkt u welke technieken worden toegepast binnen uw organisatie. Zijn dit enkele technieken of gelden ze voor alle onderdelen van de organisatie? Dit noem je ook wel Digital Capability. Daarnaast onderzoekt u hoe de technologie wordt toegepast: is dit op basis van een samenhangende visie die door alle medewerkers ervaren wordt en waarbij alle lagen van de organisatie betrokken zijn? Dit wordt Leadership Capability genoemd. Wanneer (nieuwe) technieken in alle onderdelen van uw organisatie zijn doorgevoerd, op basis van een gezamenlijke visie en met betrokkenheid van alle medewerkers dan bent u een digital master.

In welke fase zit uw organisatie?

Eén of meerdere van deze punten gelden voor mijn organisatie:

Beginner

 • Enkele nieuwe technieken.
 • Technieken niet toegepast binnen de gehele organisatie.
 • Digitale transformatie raakt onze branche niet.
 • Privacy of wetgeving staat onze digitale transformatie in de weg.

U staat aan het begin van de digitale reis en zult snel moeten starten. Digitale transformatie raakt iedere onderneming!

Fashionista

 • Vaak en snel aankoop digitale technologie, focus op nieuwe gadgets en hypes.
 • Nog geen duidelijke visie hoe nieuwe technologie toe te passen.
 • Digitale betrokkenheid gehele organisatie is laag.

De focus op gadgets en hypes zonder een duidelijke visie en betrokkenheid, leidt tot verspilling en aankopen waar niets of te weinig mee gebeurt. 

Conservatief

 • Duidelijke visie op digitalisering.
 • Directie/management wil controle hebben op digitalisering, bepaalt elke stap.
 • Kans op fouten bij nieuwe technologie moet zo klein mogelijk zijn.

Door de focus op controle en het geen fouten willen maken, gaat de technologische vernieuwing heel langzaam. Met het risico dat u links en rechts ingehaald wordt.

Digital master

 • We beschikken over de nieuwste technieken.
 • We hebben een gedeelde visie hoe deze technieken in te zetten.
 • Het topmanagement is betrokken, de werkvloer is betrokken.

Uw digitale reis is allang begonnen en u plukt er de vruchten van.

In de volgende servicemailing deel 2 over digitalisering: ‘Zo word je een digital master.’ 

Meer nieuwsitems

1 4 147