Voor statushouders is een start als flexwerker in onze maatschappij ideaal

Edu van Berkel, chief operating officer, Ubbink Garden: “Het voorstel van Luba om een vluchteling aan het werk te helpen, bood een prachtige gelegenheid om als maatschappij iets aan het vluchtelingenprobleem te doen. Om de onvrede die ik voelde, als er weer eens hartverscheurende beelden van vluchtelingen en ontheemden over de buis trokken, om te zetten in praktische hulp.

Natuurlijk was er een aarzeling, zeker. Wie haal je in huis? Wie gaat er schuil achter de gebrekkig Engels sprekende mannen in trainingspak, die verveeld in groepjes rondhangen?

Maar de realisatie dat dit stereotiepe beeld van de groep ons het zicht op het individu ontneemt, gaf de doorslag. Vluchtelingen zijn mensen zoals jij en ik, maar dan minder fortuinlijk.

Voor deze mensen is een start in onze maatschappij als flexwerker ideaal: zij worden meegenomen in ons arbeidsproces, onze industrie, doen ervaring op met de Nederlandse taal, breiden hun contacten uit,-kortom- raken geïntegreerd.

En voor de werkgever biedt de positie van flexwerker juist de zekerheid dat als het echt niet gaat, je afscheid neemt. Wat heb je dan te verliezen? Dus ik heb ja gezegd en Ayad is bij ons aan de slag gegaan. En ik ben zeer tevreden.

Ayad is een pientere knaap, die zich de Nederlandse taal snel heeft eigen gemaakt. Het inwerken duurde slechts kort en zijn woordenschat is met enkele gerichte vaktermen uitgebreid. Ayad pakt goed aan, maalt er niet om dat zijn werkzaamheden nog wat beneden zijn niveau liggen, maar is sterk gemotiveerd om er iets van te maken, om vooruit te komen. Hij is tevreden en klaagt niet (behalve dan die ene keer toen wij hem geen volledige werkweek konden bieden).

Enkele jaren geleden is Ayad uit Irak gevlucht om zijn religieuze overtuiging. Hij heeft daarom iets meer dan wij hier gewend zijn de neiging om zijn geloof te etaleren. Maar ik denk dat vrijwel niemand van zijn collega's weet waar het woord "Yezedi" op zijn petje voor staat.

Verder past Ayad zich aan, is hij een gewaardeerde arbeidskracht en is niets meer of minder dan een andere flexwerker. Zijn achtergrond is alleen anders. Maar gaandeweg verdwijnt ook dàt onderscheid. Ayad is gewoon één van de mannen!”

Meer nieuwsitems

1 4 150