Ascento start met re-integratiecoach voor langdurig zieken

'Wie zit te wachten op iemand die jaar niet heeft gewerkt?'

De re-integratie van langdurig zieke werknemers staat of valt met de snelheid waarmee ze professionele loopbaan coaching krijgen. Hr-specialist Ascento legt de grens voor succes op zes maanden.

De Belgische bedrijven krijgen steeds meer met langdurig ziekteverzuim te maken In 2015 bleef 2,8 procent van alle werknemers langdurig thuis door ziekte, dat is de helft meer dan in 2008. De snelst groeiende groep langdurig zieken kampt met psychosociale aandoeningen zoals burn-out.

De federale regering wil die trend een halt toeroepen. Preventiemaatregelen moeten burn outs helpen voorkomen, maar daarnaast is het vooral de bedoeling om langdurige zieken nadrukkelijker te gaan activeren- lees aanmoedigen- of verplichten om opnieuw aan het werk te gaan. Nederland geldt daarbij als voorbeeld. Het ziekteverzuim in Nederland is in de voorbije tien jaar met de helft gedaald omdat de overheid er de bedrijven toe verplicht actief mee te werken aan de re-integratie van hun langdurig zieke werknemers.

Nederland geen gidsland
Toch vallen er op dat Nederlandse model opmerkingen te maken, zegt Geert Volders- directeur van de Belgische hr specialist Ascento. Nederlandse bedrijven zijn financieel gebaat bij een snelle herstart van zieke werknemers. Ze moeten immers gedurende twee jaar 70 procent van het loon blijven doorbetalen en zelfs drie jaar als ze in de eerste twee jaar geen actie tot re-integratie hebben ondernomen. Zo'n aanpak lijkt me in België onhaalbaar. Kijk maar hoe snel de verlenging van het betaalde ziekteverlof van een naar twee maanden is teruggedraaid.

'Er zijn nog redenen om het Nederlandse model niet zonder meer te kopiëren', meent Gerrit Van Gessel, senior consultant bij Ascento Nederland. 'Het gaat om een zeer bureaucratische procedure waarbij de bedrijven niet mogen afwijken van wat op papier staat en waarbij de werknemers geen enkel initiatiefrecht krijgen. Zo mag er in het eerste jaar van ziekte alleen gewerkt worden op een tweede kans bij de bestaande werkgever. Dat gaat van gewoon terugkeren in de oude job of in een aangepaste job op dezelfde afdeling eventueel met een andere taakinhoud of werkregeling tot een totaal andere job in hetzelfde bedrijf. Pas na een jaar mag er naar andere loopbaankansen gekeken worden buiten het eigen bedrijf. Maar dat is veel te laat. Wie zit er te wachten op iemand die een heel jaar niet heeft gewerkt?'

Die vaststelling geldt ook voor ons land, zegt Geert Volders: 'De helft van de langdurige zieken maakt
weinig of geen kans om hun oude job weer op te nemen, blijkt uit een recente studie van onze collega's van Idewe en Acerta. Ook uit onze eigen ervaring met outplacement weten we dat een langdurige
afwezigheid nefast is. Na zes maanden inactiviteit wordt de drempel erg hoog.

Arts en hr samen
Conclusie: de re-integratie van langdurige zieken moet sneller op gang komen en dat vergt professionele coaching. Nu wordt er vaak naar de bedrijfsarts gekeken. Die is belangrijk, maar kan de jobinhoud of context niet inschatten of veranderen. Dat vergt advies door een hr-specialist. In elk van de elf Ascento kantoren is sinds kort een re-integratie coach actief waarop bedrijven en zieke werknemers een beroep kunnen doen. Vrijwillig, zonder verplichting door de overheid. Werkgevers hebben belang bij een goede voorbereiding van die terugkomst. Anders loopt het op de werkvloer mis. De langdurige zieken krijgen de kans om de start van hun nieuwe loopbaan in eigen handen te nemen. In de eerste drie maanden van ons coachingtraject kijken we naar een herstart bij de bestaande werkgever. Als dat niet haalbaar is, kan een andere werkomgeving soelaas brengen. Zo'n overstap een jaar lang uitsluiten zoals in Nederland heeft echt geen zin.

Auteur: Johan Rasking Mechelen

Gepubliceerd in De Standaard op 28 juni 2016.

Meer nieuws

1 4 110