0
  Je kunt hier je sollicitatie afmaken
  Menu
  Corona informatie voor flexwerkers

  Coronavirus: alle informatie voor flexwerkers

  Hoe ga je als flexwerker om met het coronavirus? Bekijk de onderstaande veelgestelde vragen en de regels vanuit de ABU CAO. Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met jouw Luba-vestiging.

  Meer informatie over het coronavirus vind je op de website van de Rijksoverheid of van het RIVM.

  Algemene informatie

  Wat doe ik als ik gezondheidsklachten heb, in een risicogebied ben geweest, of in de afgelopen twee weken contact heb gehad met iemand met het coronavirus?

  Wanneer je ziekteverschijnselen hebt die bij het coronavirus horen, bekijk dan de te nemen stappen op de website van het RIVM. Wanneer je niet kan komen werken, meld je dan ziek bij je werkgever en neem contact op met jouw Luba-vestiging.

  Ik wacht op de uitslag van mijn coronatest dus ben thuis. Krijg ik loon doorbetaald?

  Dit is afhankelijk van je type contract.

  Oproepcontract
  Heb je een oproepcontract dan loopt je contract door maar stopt de loondoorbetaling. Je hebt wel de mogelijkheid om WW aan te vragen.

  Vaste uren
  Je krijgt je garantie-uren doorbetaald.

  Wat moet ik doen als ik weet dat ik besmet ben?

  Op dat moment bepaalt de GGD welke maatregelen moeten worden genomen. Informeer wel zo snel mogelijk je opdrachtgever én jouw Luba-vestiging.

  Wat als ik milde gezondheidsklachten heb?

  Blijf thuis en bekijk de site van het RIVM voor de te nemen stappen. Neem daarnaast contact op met je contactpersoon op de vestiging.

  Wat als een huisgenoot of gezinslid last heeft van verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?

  Blijf thuis en bekijk de site van het RIVM voor de te nemen stappen. Neem daarnaast contact op met je contactpersoon op de vestiging.

  Wat doe ik als ik denk dat een collega verhoogde risico’s loopt?

  Bekijk de informatie op de website van het RIVM en wijs ook je collega daarop. Spoor je collega aan te handelen in lijn met die adviezen. Twijfel je of je advies wordt opgevolgd? Meld dit dan bij je leidinggevende en bij je Luba-vestiging.

  Wat moet ik doen als ik weet dat iemand op mijn werk besmet is?

  Op dat moment bepaalt de GGD welke maatregelen moeten worden genomen. Informeer wel zo snel mogelijk je opdrachtgever én jouw Luba-vestiging.

  Ik word preventief -om eventuele besmetting te voorkomen- naar huis gestuurd op mijn werk. Wat moet ik nu doen?

  Neem zo snel mogelijk contact op met jouw Luba-vestiging. We vertellen je dan meer. Je hoeft je niet ziek te melden.

  Als er de komende tijd geen werk meer is bij mijn opdrachtgever, helpt Luba mij dan iets anders te vinden?

  Uiteraard kijken we met je naar de mogelijkheden ergens anders. Neem hiervoor contact op met jouw Luba-vestiging!

  Ik werk door de Corona situatie vanuit huis. Moet ik mijn reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht terugbetalen?

  De reiskostenvergoeding die je al ontvangen hebt, hoef je niet terug te betalen. Mogelijk wordt de standaard reiskostenvergoeding wel stopgezet als de situatie langer duurt. We zullen je daarover uiteraard informeren.

  Mijn werk is gestopt door de coronacrisis, kan ik een uitkering krijgen?

  Dat hangt af van een aantal specifieke, persoonsgebonden zaken. Helaas komt niet iedere flexwerker waarvan het werk is gestopt door corona, in aanmerking voor een ww-uitkering.
  Ga naar de website van het UWV of bezoek hun website voor meer informatie.

  Het RIVM adviseert om op 1,5 meter afstand te werken of thuis waar mogelijk. Hoe doe ik dat?

  Thuiswerken is in veel beroepen niet mogelijk. Als dat bij jou ook het geval is, houd je dan op de werkvloer zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM. Het bedrijf waar je werkt, helpt je daar als het goed is bij met bijvoorbeeld looplijnen en/of beschermingsmiddelen.

  Is er een regeling voor flexwerkers die veel inkomen zijn verloren door de coronacrisis?

  Ja, die regeling heet de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten: TOFA. Dit is een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro. Uitzendkrachten die hiervoor in aanmerking wilden komen, moesten voor 12 juli een aanvraag doen bij UWV.

  Wat kan ik zelf doen om risico’s op besmetting te verkleinen?

  De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen, vind je op de website van het RIVM. De simpelste zijn:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen
  • Schud geen handen
  • Was je handen regelmatig en goed
  • Nies/hoest in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoeken (eenmalig)
  • Vermijd drukke plekken
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en laat je testen

  Regels

  Het bedrijf waar ik werk wordt gesloten, krijg ik dan nog loon?

  Dat hangt af van welk type uitzendovereenkomst je hebt. Als je niet goed weet welke type uitzendovereenkomst je hebt, neem dan contact op met jouw vestiging!

  De volgende uitzendovereenkomsten zijn er:

  Uitzendovereenkomsten met uitzendbeding:

  • Fase A zorg

  Dit contract wordt door Luba alleen bij onze zorgvestigingen gebruikt. Dit is een overeenkomst waarbij afgesproken wordt dat je tijdelijk wordt ingezet bij onze opdrachtgevers. Dit contract heeft geen einddatum. Als het bedrijf waarbij je werkt de opdracht beëindigt, dan eindigt daarmee de uitzendovereenkomst en is er geen loondoorbetalingsverplichting. Kortom, jouw contract is dan beëindigd en je wordt dus niet doorbetaald.

  Uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding waarbij de loondoorbetaling is uitgesloten:

  • Fase A 4 weken
  • Fase A bepaalde tijd

  Alle contracten zonder beding hebben een begin- en einddatum. Het contract eindigt niet als de opdracht stopt. De loondoorbetaling is wel uitgesloten: je krijgt alleen betaald voor het aantal uren dat je daadwerkelijk gewerkt hebt. Dit contract wordt ook wel oproepcontract genoemd.

  Voor oproepcontracten gelden voor ons als werkgever een aantal specifieke regels. Eén van deze regels is dat als we jou hebben opgeroepen, we dit minimaal 4 kalenderdagen van te voren mogen intrekken of wijzigen. Als we dit later doen (binnen 4 dagen), dan moeten de uren die je oorspronkelijk ingepland stond worden doorbetaald voor die 4 dagen.

  Uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding met een vaste arbeidsomvang:

  • Fase A vaste uren
  • Fase B
  • Fase C

  Hierbij geldt loondoorbetaling van de afgesproken contracturen. Als er niet gewerkt kan worden omdat het bedrijf is gesloten, dan wordt jouw loon doorbetaald.

  Ik moet uit voorzorg in quarantaine en kan daardoor niet werken

  Of je in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD. Bel bij ziekteverschijnselen, zeker als je in een risicogebied bent geweest of in aanraking bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, met de GGD. Zij adviseren of je een coronatest moet doen en/of je in quarantaine moet. 

  Of je loon wordt doorbetaald, hangt af van het type contract dat je hebt. Bij oproepcontracten geldt, dat als je niet werkt, je ook geen loon ontvangt. Bij contracten waarin is opgenomen dat het loon wordt doorbetaald, zal de werkgever wel kijken of vervangend werk vanuit huis mogelijk is of niet.

  Ik wil niet komen werken uit angst voor het coronavirus

  Het kan zijn dat je niet op je werk wil komen, omdat je bang bent door klanten of collega’s te worden besmet. Als er geen gegronde reden is voor deze angst, dan moet je gewoon komen werken.

  Ben je toch van plan om niet te gaan werken of twijfel je, neem dan altijd eerst contact op met jouw vestiging voordat je in gesprek gaat met je leidinggevende. Wellicht kunnen we jouw angst wegnemen.

  Als je niet op je werk komt zonder dat het bedrijf waarbij je werkt daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. We kunnen dan jouw loonbetaling stopzetten.

  De school of kinderopvang van mijn kind(eren) is gesloten, dus ik kan niet werken omdat ik de kinderen moet opvangen

  Als de school of de kinderopvang sluit en je met spoed jouw kind(eren) moet ophalen, dan is er sprake van calamiteitenverlof. Je moet dit bij ons melden.

  Afhankelijk van jouw type contract of opbouw van je reservering kort verzuim/buitengewoon verlof wordt je loon doorbetaald. Check dit bij jouw Luba vestiging (en in de ABU CAO). Calamiteitenverlof geldt voor de duur van de calamiteit: dit is de tijd die nodig is om je kind van school of opvang te halen en eventueel de volgende dag als je op zo’n korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden. Kan je daarna nog geen oppas vinden, dan zal je (in overleg met de werkgever) vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen.

  Voor werknemers in vitale beroepen (zorg, hulpdiensten) zijn de scholen en kinderopvang wel beschikbaar. Bekijk de lijst van vitale beroepen hier.

  Je hebt een ziek familielid voor wie je moet zorgen

  Als je de noodzakelijke zorg hebt voor onder andere een ziek kind, partner of ouder*, geldt het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt ook voor uitzendkrachten (fase A, B en C).

  Je hebt recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon.

  Je kan per jaar maximaal twee maal de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen. Als jij degene bent die de zorg moet verlenen, dan heb je recht op dit verlof. Meer informatie over zorgverlof kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

  *In artikel 5:1 van de Wazo staat beschreven voor wie het verlof kan worden opgenomen.

  Staat je vraag er niet tussen?

  Stel je vraag aan een Luba vestiging bij jou in de buurt. Dan nemen we persoonlijk contact met je op.

  Stuur je vraag naar ons