Extra steunmaatregelen economie

Extra steunmaatregelen economie

Actuele HR wet- en regelgeving

Het kabinet heeft op 9 december bekendgemaakt welke extra maatregelen er komen om de economie verder te ondersteunen. De maatregelen zijn uitgebreid beschreven in deze Kamerbrief.

De meest relevante maatregelen vind je hieronder op een rij.

NOW: afbouw wordt uitgesteld

  • De vergoedingspercentages van de NOW blijven gelijk aan het laatste kwartaal van 2020, net als de omzetdrempels. De afbouw van de regeling wordt dus uitgesteld.
  • Door het pakket niet af te bouwen, blijft het vergoedingspercentage in het tweede tijdvak (zie tabel) van de NOW 3 gelijk aan het vergoedingspercentage uit het eerste tijdvak van NOW 3. Dat betekent dat het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonsom bedraagt in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling gelijk aan 10%. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%.

Verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW

Als werkgever heb je het afgelopen jaar bij de aanvraag van het voorschot op de NOW 1 een geschat omzetverlies opgegeven. Nu we in de fase van de vaststellingen van NOW 1 zitten, moet je het daadwerkelijke omzetverlies gaan berekenen. Maar tellen subsidies mee als inkomsten?

  • Vijf corona-gerelateerde subsidies worden als omzet gezien voor de NOW, namelijk de TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw. Reden hiervoor is dat deze tot dubbelfinanciering vanuit het Rijk kunnen leiden.

Voorbeeld

Je maakt naast de NOW-steun ook gebruik van middelen uit bijvoorbeeld een particulier of gemeentelijk fonds waarmee aanpassingen worden gedaan om je bedrijf klaar te maken voor de 1,5-meter-samenleving (stickers op de vloer, verruiming ingang om looproutes te creëren). Dan is dat volgens het jaarrekeningenrecht geen omzet. Het is namelijk geen reguliere bedrijfsactiviteit van de onderneming, maar een eenmalige praktische aanpassing.

Zet hetzelfde fonds geld in om je te ondersteunen omdat een deel van je netto-omzet/baten door corona is weggevallen, dan zijn dit wel opbrengsten/baten volgens het jaarrekeningenrecht. Het gaat dan om compensatie voor misgelopen netto-omzet/baten. Voor de NOW is dit dus omzet die samenhangt met jouw reguliere bedrijfsactiviteiten.

Bekijk de bijlage bij de Kamerbrief voor details en verdere verduidelijking!

Veranderingen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

  • Voor de TVL blijft de omzetdervingsgrens onveranderd, maar er wordt een nieuwe berekeningswijze gehanteerd: het subsidiepercentage wordt verhoogd zodat bedrijven met grotere omzetverliezen meer worden gecompenseerd in vergelijking met de eerdere regeling. Het subsidiepercentage zal meegroeien met de mate van de omzetderving. Deze intensivering geldt al vanaf het vierde kwartaal van 2020.
  • Het loslaten van de SBI-codes wordt met een kwartaal verlengd, alle bedrijven met een minimum omzetverlies komen dus in aanmerking.
  • Voor de TVL wordt het subsidiepercentage al aangepast voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Dit percentage was 50%, maar zal nu oplopen met het omzetdervingspercentage. 50% bij een omzetderving van 30% tot 70% bij een omzetderving van 100%. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie.
  • In het oorspronkelijke afbouwpad werd vanaf 1 januari 2021 uitgegaan van een minimaal omzetverlies van 40% om in aanmerking te komen voor de TVL. In het herijkte afbouwpad wordt voor het eerste kwartaal van 2021 uitgegaan van hetzelfde percentage als in het vierde kwartaal van 2020, dus 30%.

Bekijk de tabellen met verhogingspercentages van Rijksoverheid.

Nieuw: TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

  • Voor mensen die tussen wal en schip kunnen belanden, komt er een nieuwe regeling. Via de gemeenten wordt dan extra hulp geboden, door tijdelijke ondersteuning voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen.
  • Het betreft dan een bijdrage bij noodzakelijke kosten, als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Belasting

  • Het kabinet verlengt het uitstel van betaling van belastingen tot 1 april 2021.

Bekijk ook ons artikel over NOW 3.0 en Overzicht steun- en herstelpakket economie.

Publicatiedatum 11 december 2020.

Met elkaar in gesprek

Als grootste uitzendbureau voor het MKB houden we je graag op de hoogte van thema's en nieuws die belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Eens samen sparren over een onderwerp? Een afspraak is snel gemaakt!

Neem contact op

Er is altijd een Luba vestiging bij jou in de buurt

Heb je een vraag over de inzet van (tijdelijk) personeel, neem dan direct contact met ons op.

Ga naar de vestigingen

Gerelateerde artikelen

Naar het MKB-kenniscentrum