NOW 3.0: alle voorwaarden op een rij

NOW 3.0: alle voorwaarden op een rij

Actuele HR wet- en regelgeving

Het derde steunpakket voor bedrijven die te maken hebben met (grote) omzetverliezen door corona is bekend en kan sinds 16 november worden aangevraagd. Om gebruik te kunnen maken van de steunmaatregelen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

Omzetverlies en omvang tegemoetkoming

De NOW 3.0 omvat een periode van drie keer drie maanden: de periode oktober 2020 tot en met juni 2021. Je hebt recht op een tegemoetkoming wanneer:

  • Je in de eerste periode (oktober t/m december 2020) een omzetdaling hebt van minimaal 20%.
  • Er vanaf de tweede periode sprake is van een omzetdaling van 30%.

Je krijgt in periode 1 (oktober t/m december 2020) maximaal 80% vergoed, in periode 2 maximaal 70% en in periode 3 maximaal 60%.

Je omzetdaling wordt bepaald door ¼e van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door jou te kiezen periode van drie maanden. 

Daling loonsom

In het geval van een kleine daling van de loonsom kan nog steeds gebruik worden gemaakt van NOW 3.0:

  • In de eerste periode (oktober t/m december) maximaal 10% daling
  • In de tweede periode (januari t/m maart) maximaal 15% daling
  • In de derde periode (april t/m juni) maximaal 20% daling

De voorschotten van de drie periodes worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020, tenzij de polisadministratie van het UWV voor de maand juni 2020 niet is gevuld. Dan geldt de loonsom van april 2020.

Opslag loonkosten gelijk

De opslag op de loonkosten blijft 40%. Deze opslag is bedoeld als tegemoetkoming voor bijkomende loonkosten, zoals vakantiegeld.

Verbod op uitkeren bonussen

Ook in 2021 is het verboden om bonussen, dividenden en inkoop van eigen aandelen uit te keren.

Maximum loon beperkt

Het maximumloon waarop de tegemoetkoming gebaseerd wordt, blijft tot en met de tweede periode 2 x het maximumdagloon van €9.691. Vanaf de derde periode wordt het maximum bepaald op eenmaal het maximumdagloon (nu € 4.845, maar per 1 januari 2021 geïndexeerd en opnieuw vastgesteld).

Geen extra korting of boete bij ontslag

Een wijziging ten opzichte van de eerder NOW regeling is dat je subsidie krijgt over de loonkosten die je tijdens de subsidieperiode hebt, zolang een werknemer in die periode daadwerkelijk in dienst is. Er wordt dus geen loon in mindering gebracht op de subsidie voor medewerkers die om bedrijfseconomische redenen ontslagen zijn.

Daarnaast hoef je geen boete van 5% te betalen op het gehele subsidiebedrag wanneer je bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming hebt bereikt met vakbonden of andere werknemersvertegenwoordiging.

Verplichte begeleiding naar nieuwe baan

Als je gebruikt maakt van NOW 3.0 heb je een inspanningsverplichting om ontslagen werknemers naar een nieuwe baan te begeleiden. Je bent bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verplicht om contact op te nemen met het UWV. Bij de vaststelling van de subsidie controleert het UWV of je dit hebt gedaan. Als dit niet zo is, dan wordt je NOW-tegemoetkoming met 5% gekort.

Voor meer informatie over de NOW of om NOW aan te vragen ga je naar de site van UWV.

Publicatiedatum 20 november 2020.

Er is altijd een Luba vestiging bij jou in de buurt

Heb je een vraag over de inzet van (tijdelijk) personeel, neem dan direct contact met ons op.

Ga naar de vestigingen

Gerelateerde artikelen

Naar het MKB-kenniscentrum