0
  Je kunt hier je sollicitatie afmaken
  Menu
  Tijdelijke regeling voor vervroegd pensioen

  Tijdelijke Regeling voor Vervroegd Pensioen (RVU)

  Actuele HR wet- en regelgeving

  Begin 2021 zou de ‘Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) van kracht moeten worden. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer en komt voort uit het Pensioenakkoord uit 2019. Het voorstel bestaat uit drie maatregelen die, voor de komende 5 jaar, meer ruimte geven om keuzes te maken binnen het pensioenstelsel.

  MKB-kenniscentrum

  De belangrijkste punten voor werkgevers en werknemers

  • Werknemers krijgen het recht om bij pensionering eenmalig een bedrag op te nemen van maximaal 10%.
  • Het aantal weken belastingvrij verlofsparen wordt verdubbeld van vijftig naar honderd.
  • Werknemers krijgen meer ruimte om in overleg met hun werkgever drie jaar vóór hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Dit gebeurt door een tijdelijke versoepeling van de zogenoemde RVU-heffing. Deze maatregel kan uitkomst bieden voor beroepen waarin de laatste jaren als (te) zwaar worden ervaren.

  Oudere medewerkers met pensioen zonder ‘belastingboete’

  In de huidige wetgeving wordt 52% ‘belastingboete’ geheven over de ontslagvergoeding of transitievergoeding als het ontslag als enig doel heeft ouderen te ontslaan. Dit bovenop de andere loonbelastingen en premie’s.

  Het nieuwe voorstel moet leiden tot:

  • Het op de korte termijn verlagen van de ‘boete’. Zo worden werkgevers én oudere werknemers die werkend niet de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen bereiken, tegemoet gekomen.
  • De mogelijkheid om (maximaal) drie jaar vóór de AOW-leeftijd aan werknemers een bedrag mee te geven dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering, zonder hierover de RVU-boete te moeten betalen.

  Uitvoering: afspraken in cao's

  Voor welke groepen werknemers gaan de maatregelen gelden? Dat zullen de cao-partijen moeten gaan uitmaken in toekomstige cao-onderhandelingen. Het kabinet ziet geen mogelijkheden om dit centraal vast te stellen. En zij verwacht dat er goede afspraken over gemaakt kunnen worden aangezien de regeling van zowel werkgever als werknemer een investering vergt.

  De werkgever financiert het en de werknemer zal in veel gevallen een deel van het eigen pensioen moeten inzetten om de vervroegde AOW-uitkering aan te vullen.

  Met elkaar in gesprek

  Als grootste uitzendbureau voor het MKB houden we je graag op de hoogte van thema's en nieuws die belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Eens samen sparren over een onderwerp? Een afspraak is snel gemaakt!

  Neem contact op

  Er is altijd een Luba vestiging bij jou in de buurt

  Heb je een vraag over de inzet van (tijdelijk) personeel, neem dan direct contact met ons op.

  Ga naar de vestigingen

  Gerelateerde artikelen

  Naar het MKB-kenniscentrum