0
  Je kunt hier je sollicitatie afmaken
  Menu
  9 trends in inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit

  9 trends in inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit

  Duurzame inzetbaarheid

  Het zal je als werkgever niet zijn ontgaan. Waar sommige beroepsgroepen (tijdelijk) weinig werk bieden, geldt in andere beroepsgroepen nog steeds krapte. Werknemers én werkgevers doen er goed aan te blijven werken aan optimale employability en mobiliteit. Volgens onderzoek van Intelligence Group moeten werkgever en werknemer de komende jaren rekening houden met de volgende trends.

  MKB-kenniscentrum

  Vitaliteit en werkgeluk

  Om de tevredenheid van medewerkers te verhogen zetten bedrijven vaker in op het creëren van een inspirerende en gezonde werkomgeving, sport en ontspanning en een gezonde leefstijl. Ook flexibeler omgaan met werktijden en -locaties hoort in dat rijtje thuis. Iets wat door corona een enorme vlucht heeft genomen en weer voor nieuwe uitdagingen op het gebied van welzijn zorgt.

  De vergrijzende arbeidsmarkt en de toenemende arbeidsparticipatie van oudere vrouwen stelt werkgevers voor nieuwe uitdagingen. Het vitaal houden van werknemers vraagt aandacht en specifiek beleid.

  Nieuwe generatie loopbaantooling

  Klassieke loopbaanportals maken plaats voor een nieuwe generatie loopbaantooling. Hierin wordt de actuele arbeidsmarkt op persoonsniveau ontsloten, rekening houdend met vaardigheden, competenties, kwaliteiten en beperkingen. Ook Learning Management Systemen betreden het gebied van mobiliteit en loopbaancoaching door een brug te slaan tussen ambities, doorgroeien en te volgen opleidingen.

  Focus op (aan te vullen) vaardigheden

  Veel organisaties werken aan het classificeren van competenties en vaardigheden. Een uniforme standaard kan het makkelijker maken aan de juiste set vaardigheden te werken en zo matches en doorstroming te faciliteren. Een tool die arbeidsmarktkansen inzichtelijk maakt op basis van een cv, (inclusief benodigde opleidingen voor het gewenste beroep) bestaat al. In de nabije toekomst moet het dan ook mogelijk zijn om de arbeidsmarktwaarde én economische waarde van een ‘vaardigheid’ uit te rekenen.

  Het loslaten van harde vaardigheden en kijken naar talent

  Waar de één inzet op harde, meetbare vaardigheden, werven andere werkgevers op zachtere criteria zoals houding, motivatie en waarden. Daarbij worden bijvoorbeeld A.I. en gamified assessments ingezet in plaats van het cv. Andere varianten zijn ‘open aanname’ en kandidaten de mogelijkheid geven direct een gesprek in te plannen.

  Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen: Het STAP-budget

  De fiscale scholingsaftrek maakt in 2022 plaats voor het STAP-budget (STAP= Stimulans Arbeidsmarkt Positie). Overheid en markt zetten in op levenslang leren en het STAP-budget is daarvoor een concrete financiële stimulans.

  Vaardigheden voor de toekomst in kaart

  In één oogopslag zicht op de inzetbaarheid van medewerkers en de organisatie als geheel met een ‘skill map’. Intelligence Group heeft zo’n plattegrond ontwikkeld die zicht biedt op de huidige en de benodigde vaardigheden voor de toekomst en zo mogelijke kwetsbaarheden in beeld brengt.

  Door systemen en data op het gebied van Strategische Personeelsplanning en Management Development, HR- en People Analytics wordt het daarnaast steeds eenvoudiger de interne arbeidsmarktkansen in kaart te brengen. Niet onbelangrijk, omdat in een krappe arbeidsmarkt interne doorstroom effectiever en goedkoper is dan een kansarme medewerker ontslaan en een kansrijke werven!

  Bredere adoptie loopbaan- en werk-APK

  Een leven lang leren en ontwikkelen staat centraal bij de sociale partners. Technologische ontwikkelingen en een veranderend beroepenveld maken dit alleen maar meer nodig. Er zijn Loopbaan-APK of Werk-APK beschikbaar in vele vormen. Op termijn is de kans groot dat de losse APK’s plaats maken voor een Employability Jaaropgave, die beschikbaar wordt gesteld door de werkgever of sociale partners. Het ideaal: een Nationale Loopbaan-APK!

  Talent delen

  In België is het al mogelijk om met meerdere werkgevers één werknemer in dienst te hebben. Gaat Nederland volgen? Een interessante optie voor sectoren en functies waarin seizoensinvloeden een sterke rol spelen of waar restcapaciteit aanwezig is. In Nederland ontstaan inmiddels de eerste initiatieven voor talentdeling. Ook gezamenlijke programma’s voor trainees zijn in opkomst.

  Opleiden en ontwikkelen

  Het belang van opleiden en ontwikkelen neemt toe, onder andere zichtbaar aan de sterke opmars van online opleiders. Talent management wordt voor een steeds bredere groep bedrijven toegankelijk. Uiteindelijk kunnen arbeidsmarktkansen, employability, loopbaan en learning & development steeds verder aan elkaar geknoopt worden zodat er een compleet beeld ontstaat van kansen en mogelijkheden.

  Er is altijd een Luba vestiging bij jou in de buurt

  Heb je een vraag over de inzet van (tijdelijk) personeel, neem dan direct contact met ons op.

  Ga naar de vestigingen

  Gerelateerde artikelen

  Naar het MKB-kenniscentrum