0
  Je kunt hier je sollicitatie afmaken
  Menu
  Nieuwe cao voor uitzendkrachten per 1 januari 2022

  Nieuwe cao voor uitzendkrachten per 1 januari 2022

  Actuele HR wet- en regelgeving

  Na ruim een jaar onderhandelen hebben de vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de ABU een akkoord bereikt over de cao voor uitzendkrachten. De nieuwe cao geeft uitzendkrachten een betere beloning, meer werkzekerheid en zij bouwen eerder en meer pensioen op.

  Betere beloning

  De inlenersbeloning wordt verhoogd en daarmee wordt het verschil in salaris tussen uitzendkrachten en vaste medewerkers kleiner. Uitzendkrachten gaan door deze regeling bijna net zoveel verdienen als vast personeel. In de volgende meerjarige cao wordt het verschil gelijk getrokken, zodat uitzendkrachten en vast personeel hetzelfde salaris krijgen.

  Ook hebben uitzendkrachten, net als het vaste personeel, volgens de nieuwe cao recht op:

  • Thuiswerkvergoeding
  • Eenmalige uitkeringen, bijvoorbeeld een dertiende maand
  • Vaste eindejaarsuitkering (vanaf 2023)
  • Inschaling op basis van werkervaring
  • Alle eenmalige uitkeringen, zoals de eenmalige loonsverhoging
  • Cao-loonsverhoging op hetzelfde moment als je collega in vaste dienst
  • Verstrekking van hulpmiddelen voor uitoefening van de functie

  Meer werkzekerheid

  De periode dat een uitzendkracht een contract voor bepaalde tijd mag krijgen wordt korter; van 4 naar 3 jaar. Daardoor kan sneller de stap naar een vast dienstverband worden gezet. 

  Verder wordt, met ingang van 3 januari 2022, de eerste fase van uitzenden (fase A) beperkt van 78 naar maximaal 52 gewerkte weken. In de volgende cao, vanaf 2 januari 2023, worden daarbij ook de weken van doorbetaalde vakantie van de uitzendkracht erbij opgeteld.

  Kortere fasen

  Tijdens de onderhandelingen is ook gekeken naar de duur van het aantal fasen in het fasensysteem. Het fasensysteem bestaat uit 3 fasen: A, B en C. In de nieuwe cao zijn fase A en B gewijzigd. Er verandert niets aan fase C.

  Fase A:
  Voor uitzendkrachten die voor 3 januari 2022 zijn gestart, geldt tot 2 januari 2023 de termijn van maximaal 78 gewerkte weken. Voor uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 starten in fase A geldt direct de verkorte termijn van 52 gewerkte weken.

  Met ingang van 2 januari 2023 geldt voor alle uitzendkrachten de termijn van 52 gewerkte weken in fase A. Uitzendkrachten die op 2 januari 2023 al 52 weken hebben gewerkt in fase A, stromen op die datum in in fase B, mits het dienstverband wordt voortgezet. Vanaf 2 januari 2023 tellen ook de weken waarin (doorbetaalde) vakantie is opgenomen mee als gewerkte weken.

  Fase B:
  In fase B vindt ook een wijziging plaats. In deze fase kunnen maximaal 6 contracten in maximaal 3 jaar worden gesloten. Dit was eerst 4 jaar.

  Uitzendkrachten die voor 3 januari 2022 in fase B zijn gestart, geldt nog wel de oude termijn van maximaal 4 jaar en/of maximaal 6 contracten. Wanneer uitzendkrachten op 3 januari 2023 al 3 jaar of langer overeenkomsten in fase B hebben gehad, stromen op die datum in in face C, mits het dienstverband wordt voortgezet. 

  In de volgende cao wordt fase B per 2 januari 2023 verkort naar maximaal 2 jaar.

  Verlenging van ww uitkering

  Wanneer je als uitzendkracht je baan verliest heb je volgens de oude regeling recht op maximaal 24 maanden WW. In de nieuwe cao is het aantal maanden verhoogd naar maximaal 38 maanden. Hoeveel maanden een uitzendkracht precies krijgt ligt aan hoelang diegene heeft gewerkt.

  Pensioen opbouw

  Uitzendkrachten gaan eerder en meer pensioen opbouwen dankzij de nieuwe cao afspraken. Al na 8 weken bouwen uitzendkrachten pensioen op. Dit was eerst 26 weken. Ook wordt het pensioen over een groter deel van het salaris berekend, waardoor er meer pensioen wordt gespaard.

  Arbeidsmigranten

  De positie van arbeidsmigranten wordt beter. De eerste 2 maanden dat zij in Nederland zijn hebben ze recht op het volledige wettelijk minimumloon, ongeacht de arbeidsovereenkomst en hoeveel uur je werkt. En wanneer het contract ten einde is, hebben arbeidsmigranten 4 weken de tijd om nieuwe huisvesting te vinden of terug te keren naar huis. Hiermee wordt voorkomen dat zij meteen op straat staan wanneer ze hun baan verliezen.

  Met elkaar in gesprek

  Als grootste uitzendbureau voor het MKB houden we je graag op de hoogte van thema's en nieuws die belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Eens samen sparren over een onderwerp? Een afspraak is snel gemaakt!

  Neem contact op

  Er is altijd een Luba vestiging bij jou in de buurt

  Heb je een vraag over de inzet van (tijdelijk) personeel, neem dan direct contact met ons op.

  Ga naar de vestigingen

  Gerelateerde artikelen

  Naar het MKB-kenniscentrum