0
  Je kunt hier je sollicitatie afmaken
  Menu
  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2022

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2022

  HR artikelen

  Om in 2022 beslagen ten ijs te komen hebben we de belangrijkste ontwikkelingen waar jij als werkgever mee te maken krijgt op een rij gezet.

  Stijging minimumloon

  Ieder half jaar stijgen de minimumlonen. Per 1 januari 2022 hebben je medewerkers van 21 jaar en ouder recht op:

  • € 1.725,- per maand
  • € 398,10 per week
  • € 79,62 per dag

  Ook het minimumjeugdloon voor medewerkers van 15 tot en met 20 jaar stijgen mee en per 1 januari 2022 hebben zij recht op:

  • 15 jaar: € 517,50,-
  • 16 jaar: € 595,15 
  • 17 jaar: € 681,40
  • 18 jaar: € 862,50
  • 19 jaar: € 1.035,-
  • 20 jaar: € 1.280,-

  Een overzicht van alle minimumlonen per uur, dag en week vind je op de website van de Rijksoverheid.

  Prognose: herstel op de arbeidsmarkt

  Het UWV verwacht in hun Arbeidsmarktprognose 2021 – 2022 een herstel van de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022. Dit herstel is in sommige sectoren al goed te zien aan de groei van het aantal banen. Met name in de uitzendbranche is het aantal banen gegroeid. Deze sector weet zich snel te herstellen zodra de economie aantrekt. Bedrijven hebben de voorkeur om in geval van groei eerst flexibel personeel in te huren in plaats van direct vast personeel in dienst te nemen. In 2022 zal het totaal aantal banen over alle sectoren toenemen met 1,3%.

  Waar mede door de coronacrisis in 2020 het aantal gewerkte uren afnam met 3,4%, stijgt het aantal uren in 2021 weer met 2%. Verwacht wordt dat deze trend ook doorzet in 2022.

  De sectoren cultuur, sport en recreatie zijn in 2020 het meest geraakt door de coronamaatregelen en laten in 2021 wederom een krimp zien in het aantal banen. Veel van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren in deze sectoren, vonden binnen 6 maanden weer nieuwe werk in deze sector. In de reisbranche en luchtvaart is dit niet het geval. Een meerderheid van de baanverliezers is in andere sectoren aan het werk gegaan. De gevolgen voor werknemers die na de tweede en derde lockdown hun baan kwijt raakten zijn nog niet bekend.

  Subsidies voor persoonlijke ontwikkeling

  Door de coronacrisis is het nog belangrijker geworden dat mensen zich blijven ontwikkelen en zo hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Daarom heeft de overheid op 1 maart 2021 het online scholingsaanbod Nederland Leert Door gelanceerd, waar mensen zich gratis kunnen aanmelden voor een cursus/training. Ook in 2022 wordt dit initiatief door de overheid gestimuleerd en is er geld vrij gemaakt en zijn nieuwe trainingen aan het aanbod toegevoegd. Niet alleen werknemers kunnen hier gratis van profiteren, ook bedrijven kunnen aanspraak doen op verschillende subsidieregelingen voor scholing van personeel. We vertellen je er alles over in dit artikel.

  Thuiswerkvergoeding

  Per 1 januari 2022* wordt de onbelaste thuiswerk vergoeding van maximaal €2,- per dag van kracht. De coronacrisis heeft grote verschuivingen teweeggebracht op de werkvloer en we zijn, zo ver het werk het toeliet, massaal thuis gaan werken. Steeds meer bedrijven zijn over gegaan op hybride werken waarbij het werken op kantoor en thuis wordt afgewisseld. Met de thuiswerk vergoeding worden de kosten die werknemers hierdoor maken gecompenseerd.

  *Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Als het voorstel wordt goedgekeurd, gaat het vanaf 1 januari 2022 in.

  Betaald ouderschapsverlof

  Als ouder heb je recht op ouderschapsverlof tot je kind 8 jaar oud is. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. De overheid betaald 50% van het dagloon gedurende deze 9 weken. Belangrijk is wel dat de eerste negen weken van het verlof alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Met dit besluit volgt het kabinet de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

  Voor kleine ondernemers gaat vanaf januari 2022 een lagere premie gelden voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Door de premieverlaging dalen de kosten van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en komt er meer geld vrij dat kleine ondernemers kunnen gebruiken om zich (beter) te verzekeren. Kleine ondernemers ervaren al jaren problemen door de verplichtingen bij ziekte, omdat ze dezelfde verplichtingen en kosten hebben als grote werkgevers. Met deze premieverlaging wil het kabinet de verschillen gelijk trekken.

  Arbovisie 2040

  De arbeidsmarkt is volop aan het veranderen en ontwikkelen. Door de veranderende arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden staat de gezondheid van werkenden onder druk. Traditionele werkuren veranderen, thuiswerken is in steeds meer bedrijven ingeburgerd. Waardoor de grenzen tussen werk en privé vervagen. Ook wordt er op steeds hogere leeftijd doorgewerkt, mede doordat de gerechtigde pensioenleeftijd is verhoogd naar 66 en in 2024 naar 67 jaar gaat. Het Arbobeleid uit 2012 is door de tijd ingehaald en blijkt niet meer te volstaan. Het kabinet wil dat er aandacht blijft voor gezond en veilig werken en heeft daarom een nieuwe lange termijnvisie vastgesteld: de Arbovisie 2040. Belangrijke onderwerpen in de Arbovisie 2040 zijn preventie, het verbeteren van arbeid gerelateerde zorg en de verbinding daarvan met de reguliere zorg.

  Met elkaar in gesprek

  Als grootste uitzendbureau voor het MKB houden we je graag op de hoogte van thema's en nieuws die belangrijk zijn voor jouw bedrijf. Eens samen sparren over een onderwerp? Een afspraak is snel gemaakt!

  Neem contact op

  Er is altijd een Luba vestiging bij jou in de buurt

  Heb je een vraag over de inzet van (tijdelijk) personeel, neem dan direct contact met ons op.

  Ga naar de vestigingen

  Gerelateerde artikelen

  Naar het MKB-kenniscentrum