CAO voor uitzendkrachten

CAO voor uitzendkrachten

Wij zijn lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en werken met de CAO voor uitzendkrachten. 

De meest recente versie is te lezen op de website van de ABU.