Missie & visie

Missie & visie

Onze missie

Het MKB, lokaal talent en Luba brengen elkaar verder.
Alle medewerkers van Luba brengen elkaar verder.
Door samen te komen, opdrachtgevers en flexwerkers te ontmoeten,
begrijpen wij wat zij nodig hebben en helpen wij hen verder.

Onze visie

Wij maken voor het MKB de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers mogelijk.
Het is ons doel om in 2020 11.000 lokale talenten en het MKB met elkaar te verbinden.
Wij doen dit door te weten wat onze opdrachtgevers en onze flexwerkers morgen nodig hebben.
Onze medewerkers doen iedere dag de gewone dingen ongewoon goed.